Over de Dansen van Universele Vrede

 

Sinds mensenheugenis hebben heilige beweging, zang en verhalen mensen samengebracht – in tijden van ceremonie en vieringen van de seizoenen, als onderdeel van het dagelijks leven en bij levensovergangen, in dagelijkse vernieuwing en meditatie. De Dansen van Universele Vrede zijn deel van deze tijdloze traditie van Heilige Dans.

De Dansen, die de kroon zijn op het levenswerk van soefileraar en Zen-meester Samuel L. Lewis, zetten geschriften en heilige teksten van de spirituele tradities van de wereld op muziek en beweging. De Dansen zijn een transformerende spirituele oefening, die een belichaamd gevoel van eenheid, aanwezigheid en mededogen oproepen, en de spirituele essentie in onszelf aanraken. Gebracht in een atmosfeer van veiligheid, authenticiteit en mindfulness, roepen de Dansen een ervaring op waarbij beweging, klank, adem en heilige tekst één zijn.

Murshid Sam, zoals hij bekend was onder zijn Soefi leerlingen in de zestiger jaren, ontwikkelde de Dansen, meditatieve loopoefeningen en andere esoterische oefeningen om de harten en minds van zijn soefi leerlingen te ontwaken en een extatische ervaring van eenheid te scheppen. De Dansen blijven tot op de dag van vandaag een integrale oefening voor velen die hun ware natuur trouw willen blijven en willen rusten in de Eenheid van alles.

 

Een bezoek aan de Dansen

Vandaag de dag worden de Dansen op bijna dezelfde manier aangeleerd als toen Samuel Lewis ze presenteerde. Er is geen enkele muzikale of danservaring nodig en iedereen is welkom om mee te doen. De focus ligt op meedoen, het is geen voorstelling. Er is geen speciale kleding voor nodig en dansers hoeven geen partner mee te brengen.

De deelnemers houden handen vast en vormen een cirkel, met de dansleider en eventuele muzikanten in het midden. De dansleider leert de groep elke dans aan: de heilige tekst, de melodie en de bewegingen, en misschien iets over de context van die specifieke dans. De instructies worden altijd gegeven vanuit een hart vol compassie, in een comfortabele, rustige en vaak gewijde setting. Als de tekst van de Dans heilige woorden in inheemse talen bevat, wordt erop gelet om zeker te zijn dat iedereen ruim de gelegenheid heeft om de niet-vertrouwde woorden met gemak en correct uit te spreken. De meeste Dansen zijn slechts vier regels lang en worden vele malen herhaald, dus het aanleren gaat meestal snel en makkelijk – binnen tien minuten zijn de Dansers samen aan het bewegen, zingen en uitwisselen.


De meer dan 650 Dansen omvatten thema's als vrede (zowel innerlijk als uiterlijk), heling (de Aarde, individuen, en de wereldwijde familie), en het vieren van het grote mysterie van het leven. De dansers richten hun focus op de waarheid die besloten ligt in de heilige zin of andere tekst, die op muziek en beweging is gezet in de Dans. Dansers ervaren over het algemeen een collectieve vrede en harmonie, een gevoel van solidariteit en gemeenschap, en inzicht in de onderliggende universaliteit van alle spirituele tradities op Aarde. Vaak leidt het tot meer begrip en waardering voor andere culturen én voor het eigen pad of geloof.


De Dansen kennen een oneindige variatie aan stemmingen; ze roepen gevoelens van liefde, vreugde, vrede, mededogen en extase op. De focus ligt op de heilige tekst, die vaak wijst op waarheden van het Leven, die niet in woorden te vatten zijn. De ervaringen van de dansers stromen uit en vervloeien, in de sacrale context van aanwezig-zijn met elkaar en met de groep als geheel. Een ervaring van de Eenheid van de menselijke familie met al het Leven en een gevoel van je eigen ware natuur zijn enkele van de giften die de Dansen brengen aan de vele mensen die hiermee in aanraking komen.

Een wereldwijde familie, een beweging van onderop

Sinds het eind van de jaren zestig hebben de Dansen zich over de hele wereld verspreid en hebben meer dan een half miljoen mensen bereikt, in Noord en Zuid Amerika, Oost en West Europa, Rusland en de Baltische Staten, India, het Midden-Oosten, Afrika, Pakistan, Australië en Nieuw Zeeland. (Klik op wereldwijde netwerk voor meer info.) Bovendien hebben er in Zuid-Afrika, Bosnië en het Midden-Oosten via de Dansen bredere netwerkcontacten en diplomatieke burgeracties plaatsgevonden. Nieuwe lokale danscirkels ontspruiten voortdurend over de hele aardbol.  De Dansen worden ook gedeeld op scholen, in therapiegroepen, gevangenissen, hospices, drugs-rehabilitatiecentra, tehuizen voor verstandelijk gehandicapten, bejaardenhuizen, holistische gezondheidscentra en oecumenische erediensten.

De stroom van zegen van de Dansen, en de achterliggende visie van bevrijding van de mens, wordt vandaag de dag gedragen door de Sufi Ruhaniat International, de Soefi-orde die door Murshid Sam werd opgericht voor zijn overlijden, en door de Guidance Council (Raad van Begeleiding), die overzicht houdt over de training en certificatie van Dansleiders and Mentoren.

Over de hele wereld hebben mensen die verlangen naar Eenheid, in de Dansen van Universele Vrede een vernieuwende en inspirerende oefening gevonden, geworteld in religieuze waarheid en belichaamde spiritualiteit. De Dansen openen ons om de natuurlijke zijns-toestand van de mens te herinneren – onbeschermd, authentiek en vrij. Net zoals Samuel Lewis de Dansen voorstelde, blijven ze een weg om het bevrijden van levensenergie, en de “vrede die alle begrip te boven gaat”, tot een werkelijkheid te maken voor ieder die ermee in aanraking komt.


Een blik op de Dansen

 

 

"Hacia el Uno – Toward the One"; Tot de Ene – de perspectieven van Dansleiders en deelnemers uit Noord- en Zuid-Amerika tijdens een bijeenkomst in Colombia.


Hier creëert wijlen Jeanne Ayesha Lauenborg een gewijde atmosfeer en afstemming bij het presenteren van de Dansen van Universele Vrede.


Eet, dans en bid samen

Met opnames van Murshid Samuel Lewis, Ruth St. Denis en Hazrat Inayat Khan, reflecteert deze episode van Anahata Iradah's video "Eat, Dance & Pray Together" over de Dansen van Universele Vrede de geest van deze wereldwijde beweging van vreugde en liefde. Je hoort de stem van Ruth St. Denis, die zegt: “Al diegenen, die ooit bewogen zijn door het ritme van innerlijke vreugde - laat ons nu dansen, laat ons een datum markeren wanneer de wereld beter is, laat ons helpen om haar beter te maken.” Om de volledige video "Eat, Dance & Pray Together" op DVD te bestellen, ga naar de webwinkel op de website van Anahata: www.traveling-light.net/emporium-DUP.shtml.


 


Uitnodiging voor de Dans

Vraag je je nog steeds af waar de Dansen van Universele Vrede nu eigenlijk over gaan? Op de pagina Uitnodiging voor de Dans kun je een introductie-video over de Dansen zien met de woorden van dansers, geproduceerd door Dennis en Sky Majida Roshay.

 

 

 
footer