Welkom

 

 

Beste dansleider voor de Dansen van Universele Vrede,

of je nu pas begint op je reis als dansleider, of al jarenlang leider en mentor bent, deze richtlijnen zijn ontwikkeld om jou ondersteuning te bieden. We hopen dat ze je zullen inspireren, en je helpen om de diepte en breedte van jouw kwaliteiten als dansleider volledig tot ontwikkeling en uitdrukking te laten komen. Maak deze publicatie alsjeblieft tot je metgezel en vriend.

De Dansen van Universele Vrede en loopconcentraties zijn spirituele oefeningen in beweging met een transformerende werking. Ze zijn 'geboren' in een tak van het universeel soefisme, die door Hazrat Pir-o-Murshid Inayat Khan in 1910 vanuit India naar het Westen werd gebracht. Zijn leerling Samuel L. Lewis begon eind jaren zestig visioenen te hebben van eenvoudige, heilige Dansen, en deze tot leven te brengen. Een universele noot was geraakt; de Dansen floreerden en hebben zich over de hele wereld verspreid.

Vandaag de dag is er een netwerk van instanties die dit waardevolle erfgoed beheren. Zij dragen er zorg voor dat de transmissie (overdracht [Engels: transmission]) van deze Dansen van vrede, vreugde en eenheid haar integriteit behoudt, terwijl de Dansen een groeiend aantal mensen bereiken, in verschillende culturele omstandigheden, nu en in de komende jaren.

Het beheer van de Dansen en Loopconcentraties is toevertrouwd aan de Sufi Ruhaniat International – de orde die gevestigd is door Murshid Samuel Lewis. De Pir [spiritueel leider] van de Ruhaniat dient als spiritueel Gids. Deze benoemt een groep van senior mentoren om te dienen als 'Guidance Council' ('Raad van Begeleiding'). Deze raad heeft de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van dansleiders en mentoren. Dit doen ze door hun spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, door mogelijkheden voor leren te ondersteunen, door voorwaarden vast te stellen voor het erkennen van niveaus, en door standaards voor gedrag en menselijke relaties hoog te houden. De “leaders guild richtlijnen” (dit document), dienen precies dit doel.

Als dansleiders zijn we met elkaar de leden van de 'Leaders Guild', het 'Dansleidersgilde'. Wij vertegenwoordigen deze levende stroom wereldwijd en geven hem door. Wij dragen de Dansen en Loopconcentraties in ons en dragen ze uit. Wij houden ze levend, door dansleiderschap dat voortdurende spirituele en persoonlijke groei laat zien.
Leden van de Leaders Guild betalen een bescheiden jaarlijkse bijdrage, die samen met donaties, dit netwerk van diensten en ondersteuning onderhoudt.

Dansmentoren bieden onderwijs en begeleiding aan hun mentees via een persoonlijke één-op-één relatie, en ze stimuleren hen om zich te ontwikkelen en te leiden vanuit hun spirituele diepgang. Het pad van mentorschap houdt ook in dat je je in dienstbaar maakt aan de stamboom [Engels: lineage] van de Dansen van Universele Vrede, doordat je helpt om deze oefeningen levend te houden, te voeden en te behouden voor toekomstige generaties.

De 'Mentors Guild' (het mentorengilde) is het collectieve orgaan en forum van mentoren. De dialogen in dit platform dienen om de Guidance Council in alle aspecten van diens werk te adviseren en assisteren.

'Dances of Universal Peace International' is een ANBI [algemeen nut beogende instelling, zonder winstoogmerk], bestuurd door vrijwillige dansleiders. Deze organisatie biedt de nodige juridische en financiële structuur, alsmede administratieve ondersteuning, o.a. via een website met veel informatiebronnen, die specifiek ontwikkeld is voor dansleiders en mentoren.

De Dansen van Universele Vrede, zoals Samuel Lewis ze visioneerde, zijn een weg om bevrijdende levensenergie, en de 'vrede die alle begrip te boven gaat' tot werkelijkheid te maken voor allen die ermee in aanraking komen. Als dansleiders hebben wij het grote voorrecht om gevoed te worden door deze oefeningen, en om ze te delen met anderen. Veel hangt af van het ontwikkelen en onderhouden van onze vermogens, overdracht, een heilige atmosfeer, en afstemming.

Mogen deze richtlijnen je bijstaan in dit waardige streven.


Zegen op je pad!

De Guidance Council (Raad van Begeleiding)Darvesha Victoria MacDonald, Chair (NM, USA) email

Saadi Neil Douglas-Klotz (Scotland, UK) email

Munir Peter Reynolds (MT, USA)email

Farrunnissa Lila Rosa (NC, USA) email

Halima Sussman (MA, USA)email

 

footer