Overzicht van Dans-organisaties

in het netwerk van Dances of Universal Peace International

 

Op deze pagina:

Sufi Ruhaniat International

Mentorengilde

Raad van Begeleiding (Guidance Council)

Dansleidersgilde

DUP International

Wereldwijd Network

 

Sufi Ruhaniat International
De Sufi Ruhaniat International (Ruhaniat) is de orde van spirituele inwijding die is opgericht door de grondlegger van de Dansen van Universele Vrede, Murshid Samuel L. Lewis. De Dansen van Universele Vrede en Loopoefeningen zijn primaire oefeningen onder Ruhaniati ingewijden. De Ruhaniat heeft alle rechten op de gepubliceerde en ongepubliceerde leringen van Murshid Samuel L. Lewis, inclusief de Dansen van Universele Vrede (als naam en als verzameling van werk) en Loopoefeningen die hij begon. De spirituele overdracht van de Dansen van Universele Vrede en alle andere oefeningen die door Murshid Samuel L. Lewis zijn geïnitieerd, vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de Jamiat Khas (esoterische bestuursraad) van de Ruhaniat, onder supervisie van de spiritueel leider (Pir) van de Ruhaniat. Dit omvat verantwoordelijkheid voor training, de relatie tussen leerlingen en leraren, en certificatie in de Dansen en Loopoefeningen. Shabda Kahn, de Pir van de Ruhaniat, dient als de spiritueel Gids voor de Dansen van Universele Vrede.


Roles and Relationships ChartRaad van Begeleiding (Guidance Council)
De Guidance Council ziet toe op de overdracht van de Dansen van Universele Vrede en loopconcentraties in de stamboomlijn van Murshid Samuel L. Lewis. Op rotatie-basis worden vier tot zes senior mentoren aangesteld door de Pir van de Sufi Ruhaniat International, die de spirituele Gids is voor de Dansen van Universele Vrede. De Guidance Council heeft de verantwoordelijkheid om leiders en mentoren te gidsen, door hen te stimuleren in hun spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling, mogelijkheden voor training te ondersteunen, richtlijnen voor certificatie en mentorschap te bepalen, het erkennen van mentoren, en normen vast te stellen voor gedrag en menselijke relaties, die in lijn zijn met de overdracht van de Dansen van Universele Vrede. De Guidance Council houdt contact met de Spiritueel Gids, die hen waar nodig bijstaat.


Dansleidersgilde
(Leaders Guild)
De Leaders Guild (dansleidersgilde) is het collectieve orgaan van alle gementorde dansleiders. Leden van de Leaders Guild zijn verantwoordelijk voor het dragen en onderhouden van de levende stroom van de Dansen van Universele Vrede en loopconcentraties, door leiderschap dat getuigt van doorlopende spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Wanneer iemand een gementorde leider wordt, wordt hij/zij automatisch lid van de Leaders Guild, op voorwaarde dat ze de overeenkomsten in de Leaders Guild richtlijnen opvolgen, een actieve relatie met hun mentor onderhouden, en bijblijven met hun jaarlijkse ledenbijdrage.

Mentorengilde (Mentors Guild)
Dansmentoren zijn ervaren Dansleiders die zijn uitgenodigd om leraren en gidsen te worden voor nieuwere leiders, en om hun mentees te stimuleren zich te ontwikkelen en te leiden vanuit hun spirituele diepte. De Mentors Guild (mentorengilde) is het collectieve orgaan van alle mentoren. De Mentors Guild biedt een platform voor communicatie over zaken als de overdracht, het onderhouden en beschermen van de Dansen, de training van dans- en loop-leiders, en het naleven van de overeenkomsten in de Leaders Guild richtlijnen. Bovendien dienen de discussies in de Mentors Guild als advies en overeenkomsten voor de Guidance Council, in alle aspecten van diens werk. Meer informatie over dansmentorschap is gepubliceerd in de tekst 'het mentorschapspad'.


Dances of Universal Peace International
Dances of Universal Peace International, is een ANBI1, bestuurd door een vrijwillig bestuur van dansleiders. Deze organisatie biedt de nodige juridische en financiële structuur, alsmede administratieve ondersteuning. Voor verdere informatie, kijk onder het menu "DUP International" bovenaan deze pagina.

Wereldwijd Network

D.m.v. regionale dans-organisaties en netwerken (regio's) creëren dansleiders en dansers in een bepaald gebied een vorm van actievere lokale deelname aan de Dansen, door hun krachten te bundelen om de groei en uitdrukking van de Dansen in hun gebied te bevorderen. Regio's verbinden mensen, en bieden informatie en ideeën in hun lokale taal, via communicatiemiddelen als websites, email, tijdschriften, regionale bijeenkomsten en teleconferenties. Ze kunnen ook coöperatieve activiteiten faciliteren, zoals regionale dansretraites, trainingen en kampen, en bronnen beschikbaar maken om diegenen te ondersteunen, die individuele danscirkels organiseren en publiceren. Dit alles wordt gedaan op die manier die het beste past bij de heersende culturele factoren. Een regio kan overal worden opgericht waar de dansleiders in een gebied besluiten dat dit van voordeel zou zijn.

______________________________

1 algemeen nut beogende instelling, zonder winstoogmerk

 

 

footer