Voor dansmuzikanten

 

DUP International bedankt alle muzikanten die spelen voor de Dansen van Universele Vrede, en wenst hen het beste toe!

Muziek spelen voor de Dansen is een prachtige weg om binnen te treden in de heilige atmosfeer en cocreatieve ervaring van de Dansen van Universele Vrede. De dansmuzikant staat ten dienste van de dansleider en de circel van dansers, door te helpen om de diepte van de heilige zinnen over te brengen door het heel speciale, nonverbale medium van de muziek.

Onze Dansleider-richtlijnen  bieden nu, in de sectie Elementen van Meesterschap de  mogelijkheid om als muzikant lid te zijn van het Dansleidersgilde (Leaders Guild). Er staat het volgende: “Dansmuzikanten die zich geroepen voelen deze concentratie te volgen en dieper te ontwikkelen, worden uitgenodigt een mentor te nemen voor dit doel. Dit is een pad van 'lopen met'. In dit geval ligt de focus van het mentor-proces op het verdiepen in het dansmuziantschap en afstemming, in plaats van op het leiden van dansen, en dit leidt niet zonder meer tot certificering.”

Een muzikant die een mentor neemt, wordt lid van het Dansleidersgilde, en ontvangt alle voordelen daarvan. Dit omvat ook toegang tot de bronnenbibliotheek, opgenomen worden in de online adressenlijst, en het ontvangen van onze nieuwsbrieven. De muzikant stemt ermee in om zich te houden aan de Overeenkomsten in de Dansleider-richtlijnen, inclusief het betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Als je een dansmuzikant bent en je wilt graag lid worden van het Dansleidersgilde, spreek dan eerst met de mentor of mentor-in-training die jij zou willen vragen om je als muzikant te gidsen. Voor meer informatie, zie “vind een mentor”. We raden aan dat je ook de Dansleider-richtlijnen leert kennen, zo dat je meer weet over het pad van dansleiderschap en de stroom van zegen van de Dansen van Universele Vrede.

Nadat je een mentor hebt gekozen, zal je mentor je contactgegevens verzamelen en deze aan de Community Coordinator doorgeven. De Community Coordinator zal je registeren in ons adressenbestand als een gementorde leider en contact met je opnemen via een welkomstbrief en aanvullende informatie.

We wensen alle dansmuzikanten het beste toe op hun reis naar de schoonheid en vaardigheid die dit pad biedt. De bronnen op deze pagina zijn enkele van de vele instrumenten die zijn ontwikkeld om dansmuzikanten te helpen hun rol beter te begrijpen, en de mogelijkheden die erin besloten liggen.

 

Bronmaterialen voor muzikanten (in het Engels)

 

Delen uit Murshid Samuel Lewis' commentaren op de “Metaphysics of Sound” (metafysica van het geluid), Serie I: Nr. 5, 8 en 10 door Hazrat Inayat Khan (c) 1978 Sufi Ruhaniat International:

 

Metaphysics of Sound Number 5 Metaphysics of Sound Number 10
Metaphysics of Sound Number 8

 

Excerpts from the Mysticism of Sound door Hazrat Inayat Khan

(Naar het Nederlands vertaald als “de mystiek van het geluid”)

Guitars of Universal Peace by Anahata Iradah

(heruitgegeven, incl. tweetalig Engels/Portugees; 120p. boek en 4 DVD's)

Musicianship for the Dances of Universal Peace door Munir Peter Reynolds

Open Tuned Guitar door Tansen Philip O'Donohoe

Open Tuning Guitar Chord Chart door Munir Peter Reynolds

Basics of Open G Tuning door Sky Majida Roshay

 

String Gauges for B-flat Tuning on neck tension, tuning door Wahiduddin Richard Shelquist

 

Advanced Chords and Music Theory for Open Tuning door Nur al-Haqq Dave Walker

 

Voor instructievideos en veel meer over muciseren voor de Dansen,

bezoek de webpagina Playing Music for the Dances op de site van DUP North America..

 

 

 

footer