? Over de grondlegger

 

 

Murshid Samuel Lewis 1896-1971

 

Mysticus, Soefi-meester, Zen-leraar, vredesactivist, tuinder, wetenschapper, madzub: Samuel L. Lewis werd al deze dingen genoemd, en meer. De grondlegger van de Dansen van Universele Vrede was een man van spirituele wedergeboorte, wiens leven en leringen een getuigenis waren van waarheid, originaliteit en belichaamde spiritualiteit. Hoewel hij door de burgersamenleving werd afgewezen, en zelfs door zijn eigen familie, vanwege zijn spirituele neigingen, bleef Samuel Lewis trouw aan de indringende spirituele visie van menselijke bevrijding in de kern van zijn wezen. Zijn leven, vaak moeilijk, droeg veel vruchten voor zijn leerlingen en voor de wereld.

Geboren op 18 oktober 1896 in San Francisco, Californië, Verenigde Staten, als kind van Jacob Lewis van de Levi Strauss Company en de voormalige Harriet Rothschild van de internationale bankiersfamilie, was de jonge Samuel een vroegrijp, briljant kind dat vanaf jonge leeftijd een sterke interesse toonde in mystiek, vorige levens en paranormale verschijnselen. Ondanks dat zijn familie zich ervoor inspande om hem aan te moedigen richting een leven van materiële bezigheden en succesvol zakendoen, werd hij onveranderlijk aangetrokken tot spiritualiteit. Hoewel hij met lof slaagde voor de top middelbare school van San Francisco, weigerde zijn familie om hem naar het hoger onderwijs te sturen, omdat zijn waarden zo anders waren dan die van hen.

Samuel kwam in aanraking met de leringen van de Theosofische Sociëteit in 1915 op de World's Fair in San Francisco. Het universele van de theosofie, het zien van de religies van de wereld als verschillende stralen van één waarheid, resoneerde diep in hem, en Samuel verdiepte zich gretig in de studie van de wereldreligies. In 1919 ontmoette hij Rabia Martin, de vertegenwoordiger van Hazrat Inayat Khan in de VS. Dat was het begin van wat een lange samenwerking zou worden. Rond die tijd begon hij ook met formele Zen-training met Nyogen Senzaki, een Rinsai monnik en een van de eerste vroege Zen-leraren in de VS. Vanaf dat moment kreeg Samuel's spiritualiteit een onmiskenbaar diepere wending. In 1923 had hij het eerste van een aantal audiënties met de Soefi Hazrat Inayat Khan en werd door hem ingewijd. Later in zijn leven zou Samuel zijn overtuiging uitspreken, dat hij regelmatig paranormale boodschappen ontvingen van de wijlen Soefi-meester.

Tijdens de jaren van de depressie leefde Samuel een eenvoudig leven als tuinder, terwijl hij betrokken raakte bij sociale thema's, zoals wereldvrede. Hij leefde in de soefi khankah "Kaaba Allah" in Fairfax, Californië en begon essays te schrijven over spirituele onderwerpen. Tijdens de tweede wereldoorlog werkte hij als historisch consulent en secretaris voor de Inlichtingendienst van het leger. Al in 1940 merkte hij voor het eerst de kracht op van spirituele dans om mensen te ontwaken tot hun ware natuur. Hij schreef:


Wat doet de dans voor ons? Eerst en bovenal, brengt het een gevoel voor ritme en verhoogt onze respons op ritme. Dit is in werkelijkheid een respons op het leven. Het maakt ons meer levend, dat wil zeggen, meer spiritueel. Het brengt schoonheid voort in vorm en beweging, en neemt onze persoonlijkheid mee in het genieten hiervan. Het neemt ons mee voorbij aan onszelf, en brengt een initieel proeven aan de staat van niet-zijn, wat een echt balsem voor de ziel is1


In 1956 reisde hij naar Azië, wat hem in contact bracht met spirituele oefeningen en verlichte wijzen in het Oosten. Tijdens zijn reizen werd hij breed geaccepteerd als een ontwaakt wezen door de spirituele gemeenschappen die hij bezocht. Deze culturele en spirituele stimulans bevorderde de ontwikkeling van zijn ideeën.

Samuel werd uiteindelijk geaccepteerd als "Zen-Shi", oftewel leraar in het Zen-boeddhisme. Hij studeerde ook onder Swami Papa Ramdas en werd erkend als leraar in bhakti yoga, in Christelijke mystiek als een van de oprichters van de Holy Order of M.A.N.S., en van de Hebreeuwse Kaballah. Hij stelde dat het niet zijn wens was om zijn vredeswerk of zijn dansen te associëren met een of andere specifieke traditie of sekte. Daarover zei hij:

Goddelijke waarheid behoort niet toe aan een organisatie. Als ik hier een organisatie van zal maken, dan zal dat gebeuren onder de titel "Islamia Ruhaniat Society", dat wil zeggen, de volledige verzameling van leringen van spirituele wetenschappen die leiden tot de verwerkelijking van vrede. Doordat ik samenwerk met mijn collega's van andere geloven, zal dit aangetoond worden. We zullen geen "soefi's" genoemd worden, om ons te onderscheiden van iemand anders.2


sams_dance_notes
Murshid SAM's vroege dansnotities

Volgens Murshid Wali Ali Meyer, zijn esoterisch secretaris in de laatste jaren van zijn leven, bood Murshid Samuel Lewis Soefi-onderricht aan aan de jonge mensen en hippies van de San Francisco Bay Area in de zestiger jaren van de vorige eeuw, omdat niemand anders dit deed. In de opleving van interesse in Oosterse spiritualiteit van die periode, waren Zen, Hindoe-meditatie en vele andere oefeningen beschikbaar, maar niet het Soefisme. Murshid Sam had de gewoonte een vol weekprogramma aan te bieden van Dharma voordrachten, danslessen, loopoefeningen in astrologische yoga en de Soefi gatha's, en in de jaren zestig verzamelde zich een groeiende groep leerlingen om hem heen in zijn huis in Precita Park, San Francisco. Vaak bood hij zijn leerlingen maaltijden aan rond zijn eigen tafel, en hij zei dat het vredesplan voor de wereld was om "samen te eten, dansen en bidden".

De Dansen van Universele Vrede zijn op vele manieren het hoogtepunt van Murshid Sam's levenservaring en spirituele bereiking. Door de Dansen, loop- en andere oefeningen probeerde hij de latente aspecten te versterken van de persoonlijkheden van zijn leerlingen en hen te ontwaken voor de volheid van de waarheid. Hij legt uit:

Wel, ik run geen fanclub, en ik run geen drama-show. Ik geloof dat we kunnen leren door in vervoering te zijn, door extase, door vreugde en door liefde. Tegelijkertijd moeten we ook één oog open houden, zo te zeggen, voor onze vrede, als we kracht willen, want kracht komt vanuit onze innerlijke vrede. Veel mensen zeggen dat ze tegen extase zijn, zonder te weten wat het is. En veel mensen zeggen dat ze er voor zijn, zonder te weten wat het is. Zo vind ik dat liefde een bepaald soort extase zou moeten voortbrengen. En extase, als het echt is, zal een bepaald soort liefde voortbrengen .3


De Dansen van Universele Vrede dragen de blijvende invloed van Murshid Sam's contacten met en spirituele training van Hazrat Inayat Khan, die als eerste de boodschap van het Soefisme naar het westen bracht in 1910, en van Ruth St. Denis, een pionier-feministe in de moderne dans-beweging in Amerika en Europa. Over de laatste schreef hij:


Mijn feeën-peettante, als het ware, Ruth St. Denis, gaf haar goedkeuring aan al mijn plannen, en voordat ze van deze wereld heenging, was ik mijn "Dansen van Universele Vrede" begonnen. Ik begon met Derwish dansen, daarna Indiase dansen. Nu ben ik er klaar voor om Christelijke mystieke dansen in ere te herstellen of te starten. Deze dansen zijn gewijd aan de Temple of Understanding in Washinton D.C., die poogt om de woorden uit de Psalmen ter harte te nemen: “Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. 4


Vanuit zijn rijke levenservaringen 'zag' en creëerde Murshid Samuel Lewis de Dansen, als een dynamische methode om “vrede door de kunsten” te bevorderen. Vanaf de begindagen, met het initiële aantal van circa vijftig dansen, is het repertoire sinds zijn overlijden in 1971 gegroeid tot meer dan 500 Dansen, die het heilige hart vieren van Hindoeïsme, Boeddhisme, Zoroastrisme, Sikh, Jodendom, Christendom, Islam, en de Aramese, inheemse Noord-Amerikaans, inheemse Midden-Oosterse, Keltische, inheemse Afrikaanse en Godinnentradities. Zijn werk leeft voort via de leraren in de Sufi Ruhaniat International, de Orde die Murshid Sam oprichtte, en via het Dances of Universal Peace International netwerk.

1 Citaat uit de tekst van Samuel Lewis’ Spiritual Dancing, circa 1940. Volledig document is beschikbaar in de bronnenbibliotheek van deze website (in het Engels)
2Spiritual Dance and Walk, 1990 PeaceWorks International Center for the Dances of Universal Peace, p. 12.
3 Transcriptie van de film Sunseed, door Frederick Cohn 1973.
4 Brieven van Samuel L. Lewis, July 28, 1970.

Links:

Zie uitgebreide informatie over Murshid Samuel Lewis op de Sufi Ruhaniat International website
Wikipedia: Samuel L. Lewis
MurshidSam.org - Esoterische studieteksten, commentaren, dagboeken en 64 opgenomen lezingen van Murshid Sam zijn beschikbaar op deze website.
Mansur Johnson's boek Murshid: A Personal Memoir of Life with American Sufi Samuel Lewis, PeaceWorks Publications, Seattle, Washington 2006.

 

 

footer