Elementen Van Meesterschap

 

Leren dansleiden houdt veel meer in dan simpelweg de bewegingen en melodieën leren kennen. Dit kan het startpunt zijn, maar voordat je het leiden van de Dansen van Universele Vrede meester bent, is er veel meer te ervaren en in je op te nemen.


Als aankomende dansleiders beginnen we allemaal met sterke punten en groeimogelijkheden. We ontwikkelen meesterschap in het dansleiden door onszelf toe te wijden aan dit pad en onszelf 'uit te wissen' in de Dansen en de bijbehorende oefeningen... en door studie. Dit is een proces dat geen einde kent.

De Elementen van Meesterschap die hier worden beschreven kun je grondig bestuderen om je ontwikkeling als dansleider en mentor te bevorderen. De gegeven beschrijvingen bieden slechts een eerste aanraking met deze thema's. Het is ook geen lineair proces. Deze basiselementen ontwikkel je parallel aan elkaar, niet opeenvolgend na elkaar. Daarbij staat elk element én op zichzelf, én wisselt informatie uit met de andere. We nodigen alle gementorde leiders uit om mee te doen met een verkenningsproces, dat ver voorbij gaat aan wat hier aangestipt wordt. Overal in de tekst worden verwijzingen gegeven naar bronnen voor verdieping van studie en oefening.

De Dans-stamboom (lineage)

De Dansen van Universele Vrede en Loopconcentraties zijn op de wereld gebracht door de persoon (het wezen) van Samuel Lewis (Sufi Ahmed Murad Chisti of Murshid SAM), die de spiritueel leider werd van de Sufi Ruhaniat International. Hij onderwees en gaf de directe ervaring van het Goddelijke door, zoals die tot uitdrukking komt in alle kwaliteiten, de Schone Namen van God. Hij ontving de Dansen en Loopconcentraties in dromen, visioenen en momenten van geïntegreerde inspiratie, als een manier om directe spirituele ervaring over te dragen en te belichamen.

Murshid Samuel Lewis, wiens primaire leraar de Soefi-mysticus Hazrat Pir-O-Murshid Inayat Khan was, was ook een student van diverse andere spirituele leraren en mentoren, onder wie Swami (Papa) Ramdas, Moeder Krishnabai, Roshi Nyogen Senzaki en Ruth St. Denis. Zij vormen de levende draad van de afstammingslijn van de Dansen.


Murshid Wali Ali vertelt ons dat Murshid SAM continu zijn spirituele ontwaaktheid doorgaf, wanneer hij de Dansen en Loopconcentraties aan anderen overbracht. Murshid SAM trainde zijn studenten om in zijn voetstappen te volgen, nadat hij zijn lichaam verlaten had, en om dit doorgeven van zegening voort te zetten. Hij zei tegen degenen die hij bevoegd had als leraren voor de Dansen en Loopconcentraties, dat ze zich voor het begin van de bijeenkomst gewoon moesten herinneren aan zijn aanwezigheid en zijn energie, en dan vanuit diezelfde plaats leiden. Dankzij deze altijd-aanwezige stroom van de stamboom, kunnen de Dansen en Loopconcentraties zijn levende zegen in zich dragen, en waardevolle instrumenten zijn voor spirituele verwezenlijking.

In een heilige leerling-relatie zijn de sleutelthema's zelf-discipline, consistentie, bereidwillige overgave en dienstbaarheid; ze vormen het bewijs van waarachtige groei, verwezenlijking en uiteindelijk het vermogen om de magnetische liefdesstroom uit te dragen, die transmissie (overdracht) of stamboom wordt genoemd in verschillende tradities. … De “bron” op het gebied van de Dansen en Loopconcentraties, is in ultieme zin het hart van God. De essentiële verbinding naar dit hart is het wezen van Murshid Samuel L. Lewis en zijn opvolgers in deze lijn. Er bestaat geen overdracht op dit vlak zonder een waarachtige verbinding met dit wezen, … hoewel zijn persoonlijkheid slechts een poort is naar afstemming met zijn continue, levende aanwezigheid... Uiteindelijk zijn het niet organisaties die de spirituele authoriteit voor de overdracht dragen of kunnen dragen; dit kunnen, en doen, alleen menselijke wezens. Dit is een consistent thema in de geschriften en het leven van Murshid Samuel Lewis. (Saadi Shakur Chishti, 1)

De overdracht van de Dansen en Loopconcentraties is toevertrouwd aan een Guidance Council (Raad van Begeleiding), een Mentors Guild (Mentorengilde) en een Leaders Guild (Dansleidersgilde), met de Pir van de Sufi Ruhaniat International als Spiritual Guide (Spiritueel Gids). Er wordt grote zorg besteed aan de training en mentoring van dansleiders, zodat de stroom van zegening van de Dansen van Universele Vrede die begon bij Murshid SAM zich blijft verspreiden rond de wereld, van hand tot hand, van hart tot hart.

Vandaag de dag brengt de leraar levende aanwezigheid in het midden van leerlingen. De Leraar bezielt hen met spiritueel vuur. Ze worden aangetrokken tot de Leraar en tot elkaar door heilige liefde. Ze worden tot een compacte eenheid, die in alles als een eenheid kan en moet handelen. Dit is het ideale patroon, waar andere, kleinere patronen van zijn afgeleid. En zo is het dat Hiërarchie functioneert in de sferen boven en beneden, met de zichtbare en onzichtbare wezens. (Samuel L. Lewis, 2)

Ervaring, zich eigen maken, overdracht

Voor leiders van de Dansen en Loopconcentraties is het essentieel om een afstemming te ontwikkelen op de stroom van zegening van Murshid SAM. Zijn Originele Dansen (zie de Foundation Dances and Walks Manual) zijn een van de hoekstenen op de weg naar Meesterschap. Zijn geschriften zijn een diepgaande bron van inspiratie en wijsheid. Het lopen in de voetstappen van ervaren Dans- en Loop-leraren is een intrinsiek element om deze afstemming te verdiepen.


We kunnen alleen delen met anderen wat we zelf ervaren hebben en in onszelf beheersen. Als we ons eigen maken wat we hebben ervaren, en beginnen dit door te geven vanuit ons eigen inzicht en verwezenlijking, zullen we onze eigen, authentieke stijl ontwikkelen. Dans zo vaak mogelijk. Werk met ervaren leraren die zijn afgestemd op deze spirituele stroom. Ontwikkel je innerlijke verbinding met de levende stroom van zegen van deze stamboom. Vertrouw op je eigen ervaring.

´We hebben deze woorden in de gebeden. We hebben deze onderwijzingen in de literatuur. Maar we hebben niet altijd de realisaties. Er is een processie van spirituele vitaliteit, die van ziel tot ziel wordt doorgegeven, zo te zeggen. Enerzijds d.m.v. wat je Dharma-overdracht kunt noemen, anderzijds door het doorgeven van Baraka (zegening). (Samuel L. Lewis, 3)

De loopconcentraties

´Zo worden de loopconcentraties een rijk op zich. Ze bieden ons een hele cursus in spirituele ontwikkeling: concentratie, adem-oefening, gecentreerd zijn, het uitwissen van jezelf, afstemming en toewijding, wat het complete beeld is van een pad.´ (Wali Ali Meyer, 4)

De Loopconcentraties zijn een vorm van krachtige spirituele oefening in beweging. Spirituele oefeningen die voorheen gedaan werden in statische meditatieve houdingen, zijn door Murshid SAM getransformeerd tot belichaamde loopoefeningen. Het zijn oefeningen in concentratie, zelf-meesterschap en verwezenlijking.

De Elementen Loopoefeningen werken met de elementen, aarde, water, vuur, lucht en ether.

De Centrum Loopoefeningen focussen op de energetische centra van het lichaam: voeten, hara, hart, derde oog en kroon.


De Planeten Loopoefeningen gebruiken de taal van de astrologie om het vermogen te ontwikkelen om ons te verbinden met diverse aspecten van ons intrinsieke energetische lichaam. De verschillende loop- en draai-oefeningen en ademhalingen stemmen ons af op de zon, maan, Venus, Mars, Mercurius, Saturnus, Jupiter, Uranus, Neptunus of Pluto. Een gevorderde oefening is het lopen met combinaties van planeten, wat kan leiden tot iemands specifieke, persoonlijke loopconcentratie. (bijv. Karma en Dharma loopconcentraties)

Goddelijke kwaliteiten (wazifa) loopoefeningen zijn loopoefeningen en lichaamsgebeden die de Goddelijke kwaliteiten van het Ene Zijn oproepen en belichamen (de 99 Schone Namen van de Ene).

Tasawwuri Loopoefeningen zijn oefeningen in afstemming en belichaming, waarbij je je letterlijk de leraar of het gerealiseerde wezen voorstelt, voor je, of in jezelf, terwijl je loopt en ademt. (Zie de Foundation Dances en Walks Manual)

Meesterschap in deze loopconcentraties helpt bij de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid. Het zijn oefeningen die helpen om je innerlijke energie te beheersen en om bewust te switchen tussen verschillende energetische zijnstoestanden.

Hoewel het niet van wezenlijk belang is dat iemand regelmatig de Loopconcentraties met anderen leidt, is het essentieel voor je ontwikkeling als dansleider dat je ze in je eigen wezen beheerst.

Adem

De adem kan innerlijk gebruikt worden in meditatie en uiterlijk in het lopen en dansen. Hij wordt het kanaal voor zegeningen, en alle vormen van magnetisme die besproken worden in de leringen. (Samuel L. Lewis, 5)

Ritme is het belangrijkste aspect om op te letten in de adem, want de werking van het hele mechanisme is afhankelijk van het ritme van de adem, en de belangrijkste reden voor onregelmatigheid in de hartslag of het hoofd-ritme , is het ontbreken van ritme in de adem. (Inayat Khan, 6)

Adem is niet te verwarren met lucht. Ontwikkel bewustzijn van de adem als energie, als levenskracht zelf. De adem is het kanaal voor vele vormen van magnetisme. Vergroot je inzicht in het ademhalingsproces en hoe het alles beïnvloedt wat je doet.


Eenvoudig ritmisch ademhalen, met een evenwichtige inademing en uitademing, is de basis voor alle ontwikkeling. Observeer de adem en leer ervan. Ontwikkel bewustzijn en controle over de ademstroom. Oefen ritmisch ademhalen en de reinigings-ademhalingen met de elementen (zie Foundation Dances and Walks Manual). Verfijn je adem. Adem de heilige zinnen van de Dans in ritme. Stem jezelf af op het wervelen en stromen van de adem van de hele danscirkel als je “op de adem” danst!

Je kunt geen tekort aan energie en magnetisme hebben als je adem vol energie is. Daarom zou je, voordat je enige andere methoden van heling ontwikkelt, als eerste de kracht van de adem moeten ontwikkelen. (Inayat Khan, 7)

Hart

Zij die het centrum van hun wezen gevonden hebben in het hart, ervaren de meeste vreugde in het dansen. (Samuel L. Lewis, 8)

Het hart is meer dan simpelweg een fysiek orgaan. Mystici en sommige wetenschappers beweren dat het hart een zintuig is en een geavanceerd centrum voor het ontvangen en verwerken van informatie. Het hart genereert het sterkste en meest uitgestrekte ritmische elektromagnetisch veld van het lichaam. In het hart kun je je gevoelens, intuïtie en wilskracht ontwikkelen en verfijnen.


Wanneer je zingt, voel dan hoe het geluid resoneert in je hart. Als je in ritme ademt, voel het bewustzijn in het hart. Adem heilige zinnen met de concentratie in het hart, bijv. “bismillah” of “tot de Ene”. Loop met concentratie op het hart-centrum. Als je danst, focus je bewustzijn in het hart. Let op de effecten die al deze oefeningen in je wezen hebben. Merk de verschillen in gevoel op, wanneer je je focus niet in het hart hebt.

Het uitwissen van elke ongewenste impressie uit het hart, stelt je na verloop van tijd in staat om je hart te zuiveren, “de roest van het hart te poetsen”, zoals de Soefi's zeggen. Het hart kan een heldere spiegel worden om de Goddelijke Essentie te reflecteren. In deze lijn van ontwikkeling ontwaak je je eigen hart, en het hart van anderen.

De eerste en laatste instructie voor de spirituele begeleiding van dansers is dat ze het centrum van hun eigen wezen vinden. Dit is in het hart, maar zoals is uitgelegd, is dit hart in werkelijkheid veel groter dan het fysieke hart. De danser kan er veel baat bij hebben om op dit hart-centrum te concentreren in alle aspecten. Zo is er het fysieke aspect waarbij je het hart beschouwt als het centrum van zwaartekracht in je beweging. Er is een ander fysiek aspect, waarbij je het hart beschouwt als boven het zwaartepunt, en het gebruikt als een centrum van aantrekking om je te verheffen. Je kunt het hart gebruiken als het centrum van gevoel, en bovenal, als het centrum van intelligentie. (Samuel L. Lewis, 9)

Belichaming

De toeschouwer is een gebedsvolle toegewijde, maar de danser wordt goddelijk. (Samuel L. Lewis, 10)

De Dansen zijn meditatie in actie. De redenerende mind is er niet bij betrokken. We kunnen rusten in puur bewustzijn en aanvoelen wat er werkelijk gaande is. Hoe beweegt onze adem, en hoe beweegt ons lichaam? Wat komt tot uitdrukking door onze bewegingen? Worden onze bewegingen meer verfijnd? Voelen onze mudras (hand- en arm-houdingen) aan als uitdrukkingen van toewijding? Dit is een kans om getuige te zijn van jezelf, en bewust te zijn van jezelf. Hoe vinden toewijding en wijsheid uitdrukking in vorm?


De Dansen en Loopconcentraties maken de belichaming mogelijk van spirituele zijnstoestanden en spirituele zegeningen. Voel en belichaam Vreugde... straal dit uit naar de hele danscirkel. Voel en belichaam Vrede... straal dit uit naar de danscirkel. Voel en belichaam Maria, Kwan Yin, Tara, Rama, Krishna, Mozes, Murshid SAM, Hazrat Inayat Khan – of een ander wezen of leraar met wie jij een afstemming voelt. Als dansleider moet je leren hoe je moeiteloos kunt schakelen tussen zulke toestanden, en hoe je door je eigen belichaming een atmosfeer kunt creëren voor de dansers in de cirkel, waardoor zij ook deze deuren binnen kunnen gaan. Sta jezelf toe een kanaal te zijn voor het schenken van zegeningen.

Ritme

Ritme is van het allergrootste belang in ons leven. Het wordt geboren uit aarde en brengt ons de kracht en de kwaliteiten van de aarde. Het is karakteristiek voor ons ademhalings- en bloedsomloopsysteem, die trillingen en krachten van de buitenwereld binnenbrengen respectievelijk vasthouden, en misschien ook vanuit de innerlijke wereld. Als er iets mankeert aan het ritme, is er gebrek aan evenwicht, en dan - in wat voor bewegingen we ons ook verdiepen, ze zullen leiden tot een verlies aan psychische kracht. (Samuel L. Lewis, 11)

Om ritme te reguleren, moet je eerst ritme begrijpen. Voor dit doeleinde maken we gebruik van muziek en dansen en ademhalingsoefeningen. . (Samuel L. Lewis, 12)

Het leven zelf is gebaseerd op natuurlijke ritmes. Voor een dansleider is een goed gevoel voor ritme een essentiële voorwaarde. Leer om ritme te ontwikkelen in alle aspecten van je leven... in je spirituele oefeningen, in je dagelijkse gewoonten, ritme tussen activiteit en rust. In de activiteit van je mind, in de Loopconcentraties en in de Dans, leer om eenheid te brengen tussen je gedachte, het gevoel in je hart, en je lichaamsbeweging. Ontwikkel vooral ritme in je ademhaling. Het ontwikkelen van ritme en evenwicht in de adem kan het startpunt zijn. Het doel is om dit evenwichtige ritme vast te houden onder alle omstandigheden.

Het werk dat een Soefi als zijn of haar heilige werk beschouwt heeft niets te maken met een specifiek ras of een bepaalde religie; het is alleen dit eenvoudige principe wat ik net gezegd heb: om in ritme te zijn met de levensomstandigheden en afgestemd te zijn op het oneindige. (Inayat Khan, 13)

Stem

De stem heeft alle magnetisme, dat in een instrument ontbreekt; want de stem is het ideale instrument van de natuur, waarnaar alle andere instrumenten van de wereld zijn gemodelleerd. (Inayat Khan, 14)

Dus van hart-ontwikkeling is levens-ontwikkeling, en wat is de stem? De stem is de uitdrukking van het leven, en hoe meer leven je hebt, hoe meer variatie in de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de stem, hoe meer controle over woorden, over de adem en over het zelf. Dan kun je de stem gebruiken: je kunt geluid gebruiken voor het bereiken van het doel in je leven en voor het uitdrukken van goddelijkheid van binnenuit. (Samuel L. Lewis, 15)

Het uitspreken van de heilige zin met de stem is een primaire component van de Dansen. De stem is adem met versterking. De stem is de indicator van je innerlijke weer. Op zijn minst moet je als dansleider het vermogen hebben of ontwikkelen om zuiver te zingen en in je eentje een melodie te kunnen vasthouden.


Spiritualizeer de stem. Plaats de stem in het hart. Ontwikkel de toon van je stem. Maak de ruwe kantjes van de stem rond. Voel de vitaliteit. Verdiep de resonantie. Verken de verschillende kwaliteiten van de stem, Jelal (kracht) en Jemal (schoonheid). Her-ontdek je natuurlijke stem. Door regelmatige oefening zal je stem zich ontwikkelen.

Als je zingt en denkt aan wat je aan het zingen bent, ook al is het maar een enkele noot, dan kun je deze veel langer aanhouden. Dan kun je er kracht en magnetisme in leggen, je gevoelens ermee overbrengen en er niet vermoeid door raken. (Samuel L. Lewis, 16)

Magnetisme en Atmosfeer

Het grote werk van de ingewijden zal daarom zijn om Baraka [spiritueel magnetisme] te verspreiden. Door dit te doen zullen ze de algemene atmosfeer zuiveren, en daardoor zal de Boodschap, die bij de sfeer zelf hoort, geleidelijk aan de harten en mind raken van allen die hier doorheen gaan, die de lucht ademen, of naar de plaatsen gaan waar zaden van Baraka zijn gezaaid. Zo is de zelf-loze verspreiding van de Boodschap. (Samuel L. Lewis, 17)

De Dansen kunnen een heilige atmosfeer creëren, overal waar en wanneer ze worden gedaan. De hele atmosfeer kan geladen worden met magnetisme. Als dansleider ben je de geleider voor dat magnetisme. Leer om magnetisme in je wezen te ontwikkelen. Wordt via je adem en je hart een kanaal voor baraka, de kracht van liefde-magnetisme-zegening.


Magnetisme is ook in zekere zin toestemming geven aan de dansers om de Dansen te ervaren met hun hele wezen. Door de uitstraling van de adem en het hart naar de hele cirkel, creëer je de optimale omstandigheden voor een spirituele ervaring. Ook de principes van aantrekking spelen mee. Het resonerende hart is in staat om anderen op dezelfde frequenties af te stemmen.

Een heilige atmosfeer creëren betekent het afstemmen van de ruimte, het weven van alle aanwezige elementen. Dát je danst is belangrijk, maar ook waar je danst. Leer om de ruimte schoon te maken voor je begint, als dit nodig is. Sommige dansruimtes lenen zich meteen voor de ervaring van de dans; in andere ruimtes moet je hieraan werken. Maak de innerlijke ruimte schoon, en stem je af op je innerlijke leiding en je leraren. Als je afgeleid bent, of niet helemaal gezond, zal dit tot op zekere hoogte door de hele cirkel worden gevoeld.

We merken dat het herhalen van de Namen van God, of die nu verwijzen naar de essentie (Zat) of de attributen (Sifat) heel behulpzaam kan zijn. De toegewijden die deze namen herhalen zien veranderingen in zichzelf gebeuren; ze beginnen de Goddelijke kwaliteiten te verwezenlijken, ze worden geabsorbeerd door de kwaliteiten en de zegeningen hiervan, en dat leidt tot een alsmaar groeiend magnetisme op alle niveaus. (Samuel L. Lewis and Moineddin Jablonski, 18)

Concentratie

In spirituele concentratie is het hele bewustzijn gefocust op het hart, opdat het ontwaakt, en het de persoonlijkheid doorstroomt met zijn levende kwaliteiten. (Samuel L. Lewis, 19)

Een zekere vorm van concentratie-oefening helpt om het vermogen te ontwikkelen om gefocust en gecentreerd te blijven onder alle omstandigheden die zich in de danscirkel kunnen voordoen. Het geheim van concentratie is een stabiele mind hebben en een relaxte focus ontwikkelen. Leer om je energieën volledig te kunnen focussen op de activiteit in het moment, al het andere uitsluitend.

De beoefening van Fikr (een soefi-oefening, waarbij je ademt met heilige zinnen, in ritme met de natuurlijke beweging van de adem), is een grote ondersteuning bij concentratie. Zo ook het focussen op “Tot de Ene” in het hart en de mind, met elke inademing en uitademing (Darood). Dit zou je moeten volhouden tot alle inademingen gelijk zijn en alle uitademingen gelijk zijn en er evenwicht is tussen inademing en uitademing. Hoewel dit heel simpel lijkt, is het een van de belangrijkste factoren in het proces van concentratie, en vanwege zijn eenvoud wordt het vaak over het hoofd gezien. (Samuel L. Lewis, 20)

Meditatie

In de Vedanta wordt het leven vergeleken met de zee, waar continu golven oprijzen en vallen. Elke mens zoekt van nature vrede, en slechts in vrede is zijn voldoening. Maar vaak zoekt hij het op de verkeerde manier; daarom creëert hij in plaats van vrede, nog meer strijd in zijn leven. (Inayat Khan, 21)

Meditatie brengt de mind tot rust en helpt je met het opbouwen van capaciteit. Wanneer je in bewustzijn leeft, kun je beginnen gedachten te onderscheiden van het denkproces... niet proberen om het natuurlijke denkproces te stoppen, maar in staat zijn om de inhoud ervan opzij te zetten. Geleidelijk aan leer je onderscheiden welke acties waardevol en belangrijk zijn, doelgericht en heilzaam. Meesterschap van het zelf in rust kan leiden tot meesterschap van het zelf in actie.


Kies een beoefening die voor jou werkt, en studeer met een ervaren leraar. Ontwikkeling van het innerlijk leven zal je capaciteiten als dansleider wezenlijk vergroten.

Het basale doel van spirituele training is om het individu te bevrijden van dit zelf-gecreëerde “zelf”, zeg maar, en hem/haar te laten leven als een God-gecreëerd “zelf”, wat de intentie was van de schepping. (Samuel L. Lewis, 22)

Stilte

Open onze harten, opdat we uw stem mogen horen, die constant van binnenuit klinkt. (Inayat Khan, 23)

Creëer omstandigheden in je leven voor uiterlijke stilte, en cultiveer innerlijke stilte. Kunnen we ruimte tussen de gedachten vinden? Kunnen we de wereld van directe ervaring binnengaan, in plaats van afgeleid te worden door de verhalen die we onszelf vertellen over onze ervaring? Leef in een staat van pure essentie. Koester de stilte aan het einde van een Dans.

Vrede is de positieve toestand waarin het leven ervaren kan worden zonder disharmonie. Het heeft twee aspecten, het stille leven en het leven van activiteit. Deze zijn niet zo tegenovergesteld, maar zijn elkaars keerzijden, als de binnenkant en buitenkant van een tas. Je kunt in de caleidoscoop kijken en vormen en bewegingen zien, maar er niet door beïnvloed worden. Het stille leven is net zo, waarin je al het leven binnenin ziet, en er toch niet door beïnvloed wordt. (Samuel L. Lewis, 24)

Afstemming – Tasawwuri; Fana – Uitwissing (van het Ego)

Dus d.m.v. afstemming leer je om te lopen als de leraar, om zijn of haar ritmes te 'krijgen', en ze dan ergens anders toe te passen. Toch neemt dit niet de vrijheid weg van de mind of van de geest. In tegendeel, het verrijkt het. Je wordt een levend licht, niet slechts een schaduw. Het mag lijken op imitatie, maar dat is slechts de wikkel. En op die manier kan de geest van de leraar door de leerlingen heen werken. (Samuel L. Lewis, 25)

De bereidheid en het vermogen om je af te stemmen en je over te geven aan de zegen die door de Dansen wordt doorgegeven, is het allerbelangrijkste aspect van het dansleiden. Uiteindelijk zien de meeste mentoren dit als het vermogen om je ego-persoonlijkheid uit te wissen (zelfs, en in het bijzonder, wanneer de persoonlijkheid nog aanwezig is) om gratie door te laten stromen. Het kan niet teveel benadrukt worden dat je door “extern” met de dansen te werken, ze “interne” effecten zullen hebben.

Toewijding en zuivere afstemming met een transparant ego zullen een ervaring overbrengen die kleine variaties in vorm overstijgt. (Saadi Neil Douglas-Klotz, 26)

De wetenschap en kunst van tasawwuri is dat het de toegewijde in staat stelt om een pad te volgen van verheffing en nobelheid, gevestigd door de verlichte zielen die de belichaming vormen van de Meester, de Geest van Leiding. Dit verwijst naar zowel persoonlijkheden op aarde als naar persoonlijkheden die deze sfeer hebben verlaten. Hoe hoger de evolutie van een persoon, des te groter hun vermogen om de atmosfeer en de omgeving waar ze hebben geleefd te beïnvloeden. (Samuel L. Lewis, 27)

Elementen

De wetenschap die bestond in de tijd van de klassieke Vedas was de wetenschap van de elementen. De vijf elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether) zijn constant werkzaam in de natuur, en in iedere persoon is er één element dat het meest overheerst.


De Elementen-ademhalingen en loopoefeningen (zie Foundation Dances and Walks Manual) helpen ons om een belichaamd inzicht te ontwikkelen in de invloed van de elementen in ons wezen. Er zijn vele aspecten te beschouwen (zoals geluid, kleur en vibratie van elk element). Door ons af te stemmen op de elementen d.m.v. de adem, beweging, ritme en richting, kunnen we hun aard waarnemen. De kwaliteit van Aarde is om zich in alle richtingen uit te breiden, oppervlakte te bedekken. De aard van Water is om naar beneden te stromen, om alle obstakels heen. Vuur stijgt op en stimuleert. Lucht stroomt met zigzag-bewegingen. Ether is geen specifieke vorm; alle vormen komen eruit voort en keren ernaar terug. (Voor meer details, zie Inayat Khan, 28)

De Elementen-ademhalingen en bewegings-concentraties ontwaken ons inzicht in de overeenkomstige invloeden op ons wezen, en op bewustzijn, energie en het leven zelf. Zo leren we hoe we bewust van de ene zijnstoestand naar de andere kunnen bewegen, in plaats van onbewust door de energieën van de elementen beïnvloed te worden.

Dankzij onze bewuste ervaring met de Elementen-ademhalingen, kunnen we waarnemen welke elementen overheersen op verschillende momenten, en beseffen hoe dit invloed heeft op ons voelen, handelen en leiden. We beginnen dit ook in anderen waar te nemen. Als we ons bewust zijn welk(e) element(en) op een bepaald moment in ons domineren, en hoe de verschillende elementen zich manifesteren in de Dansen en in de danscirkel, voegt dit een diepere dimensie toe aan ons dansleiden.

De concentratie op en beoefening van de wetenschap van deze elementen is van onschatbare waarde in de training van lichaam, emoties en mind. Wanneer mystiek wordt onderwezen als een wetenschap, zoals de Vedantisten en de Soefi's deden, dan leert de student om deze elementen in te zetten als dienaars, en zo vervolmaak je je eigen aard en helpt daarmee anderen.  (Samuel L. Lewis, 29)

Persoonlijke Evolutie

Als je je toewijdt aan dansleiden en verdieping op je spirituele pad, houdt dat vanzelfsprekend ook in om je ego-persoonlijkheid te verfijnen, ... emotionele balans te kweken en evt. ontbrekende interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Schaduw-potenties in jezelf en anderen moeten herkend en begrepen worden. Een dansleider moet adequaat kunnen reageren wanneer natuurlijke sensuele energieën opkomen, en weten hoe te bemiddelen wanneer er spanningen zijn in de danscirkel.


Voor Meesterschap op welk gebied dan ook is volharding nodig, om afwijzing en tegenslagen te boven te kunnen komen. Ontwikkel de nodige zelfwaarde en zelfvertrouwen om stand te houden.

Geniet van de reis!

Werken met Energie

Bij de studie van elektriciteit komen twee aspecten kijken: capaciteit en potentiaal. Capaciteit is het vermogen van een reservoir om energie te ontvangen, en potentiaal is het vermogen van een geleider om het te geleiden. Deze zelfde twee principes komen voor in het menselijk lichaam.


De capaciteit wordt vergroot door meditatie, en in het algemeen door hart-activiteit, door het ritme van de hartslag te onderhouden, door het voelen van het bewustzijn in het hart, door alle activiteit vanuit het centrum naar de periferie te zenden, en door eenheid te bewaren tussen gevoel, gedachte en actie. Het is verbonden met inspiratie.

Het equivalent van elektrisch potentiaal of bewegingskracht, is wat ook door de mystici kracht genoemd wordt. Dit ontstaat door controle over de adem, en het vermogen om de adem te gebruiken en toe te passen. Alle mysteries komen voort uit deze onderwerpen. (Samuel L. Lewis, 30)

Er is een oceaan van adem waarin wij leven en bewegen en ons bestaan hebben. Door de Dansen creëren we bepaalde energiepatronen. Als we dansen, stroomt levensenergie naar ons allen toe, en door ons heen. De geoefende leider kan leren deze energie te weven en zo iedereen in de cirkel verheffen, door intuïtie, toenemende verfijning van de eigen adem, en luisteren naar de Geest van Leiding.

Wij leven en bewegen in een rijk van psychische krachten, en zij bewegen in en door ons. Het aura verandert in grootte en lichtsterkte in relatie tot onze emotionele toestand. Het lijkt te reageren op andere invloeden, en uit te breiden in momenten van extase … en kosmische liefde. Inderdaad, als onze blik zich verruimt, doet de aura dat ook. Als we vervallen in zelfmedelijden trekt het samen. Als onze gedachten richting de aarde tenderen, neemt de aura de ene kleur aan, en als ze naar de hemel rijzen, wordt het een andere kleur. Emoties beïnvloeden de kleurtonen ook.


De aura is niet rechtstreeks te ontwikkelen. Het volgt ons, niet wij het. Als wij fysiek, emotioneel, mentaal, moreel of spiritueel veranderen, wordt het anders. Wanneer onze ontwikkeling een bepaalde hoogte bereikt, wordt het als een lamp van puur licht. Dan zal zelfs een gevoelige het herkennen. Ook velen die niet helderziend zijn, kunnen een ontwikkeld aura in zekere zin voelen.
(Samuel L. Lewis, 31)

Musiceren

Kennis van de emoties is zeer waardevol; en als je de emoties controleert en stuurt m.b.v. adem en gedachte, kun je het leven zelf overbrengen door muziek. … Het meeste profijt heb je van het voelen van het leven in het hart; en je kunt ook baat hebben bij een gedegen mystieke training in zingen en dansen. Concentratievermogen, de gevoelszin, en kennis van geluidstrillingen zijn allemaal heel waardevol... (Samuel L. Lewis, 32)

Instrumentele begeleiding is niet essentieel voor de Dansen en er zijn zelfs sommige Dansen die beter kunnen werken zonder. Toch kunnen instrumenten als gitaar en drum de ritmische en melodische basis voor een Dans creëren, en helpen om de diverse componenten van een Dans bijeen te houden.


Om voor de Dansen te spelen, is het handig om onderscheid te maken tussen de uiterlijke techniek van het bespelen van een instrument (verschillende ritmes, noten, toonsoorten, akkoorden) en de innerlijke technieken van afstemming (concentratie op de heilige zin, luisteren, focussen op de adem en het hart, bewust zijn van de energie van de cirkel).

Dansmuzikanten die zich geroepen voelen deze concentratie te volgen en dieper te ontwikkelen, worden uitgenodigd een mentor te nemen voor dit doel. Dit is een pad van “lopen met”. In dit geval ligt de focus van het mentor-proces op het verdiepen in het dansmuzikantschap en afstemming, in plaats van op het leiden van dansen, en dit leidt niet zonder meer tot certificering.

Bijvoorbeeld een gitaarspeler, moet naast het vertrouwd worden met alle complicaties en nuances in stijl, melodie en ritme, ook psychishe kracht ontwikkelen in de vingertoppen en de handen, en zich ook nauw verbonden voelen met het instrument, alsof het instrument zogezegd deel wordt van je eigen wezen. (Samuel L. Lewis, 33)

Werken met muzikanten

Idealiter hebben muzikanten ervaring met het dansen van de Dansen, voordat ze beginnen om ze muzikaal te begeleiden. Dansmuzikanten dienen de Dansen. Kies je muzikanten zorgvuldig. Er wordt van hen gevraagd dat ze persoonlijke speelstijlen opzij zetten die de aandacht naar henzelf trekken, en daarmee de aandacht afleiden van het hart van de Dans.

Muzikanten moeten nadrukkelijk de verleiding weerstaan om er 'op hun eentje vandoor te gaan'. De heilige zin moet volop in hun concentratie zijn. De muziek moet het natuurlijke ritme van de heilige zin accentueren. (Wali Ali Meyer, 34)

De keuze van muziekinstrumenten naast de gitaar (voor melodie) en de drum (voor ritme) kan de integriteit of de ervaring van de Dans verhogen, óf ervan afleiden. Dit soort overwegingen werkt de dansleider uit met zijn muzikanten.


Dansleiders moeten een verstandhouding met hun muzikanten opbouwen. Leiders verwachten van de muzikanten dat ze hun aandacht focussen op de Dans, en zich op hen afstemmen. Wees duidelijk met je muzikanten. Geef ze de instructie om op je voeten te letten; geef ze aanwijzingen bij veranderingen in de dynamiek van een Dans; laat ze naar jou kijken en luisteren voor instructies, inclusief non-verbale tekens. Het kan zijn dat dansleiders oefensessies willen houden met hun muzikanten, vooral in de beginstadia van het spelen voor de Dansen. Dit is zinvol voor de nieuwe dans-muzikant, die leert om zijn aandacht te richten op de leider, meer vertrouwd te raken met de Dansen, en in de “hart-ruimte” te zijn tijdens het spelen voor de Dansen.

Groepsfacilitatie-vaardigheden en leiderschapskwaliteiten

Als je dansen leidt, leid je een groep mensen. Leer om helder en effectief te communiceren. Wees beleefd en respectvol naar iedereen. Stel mensen op hun gemak. Mensen in de groep zullen het merken of je vanuit het hart of het hoofd komt. Wees authentiek jezelf. Merk op hoe de groep reageert. Neem waar of je de groep bereikt.


De Dansen zijn een vorm van ervaringsgewijs leren. Ontwikkel inzicht in groepsdynamiek. Leer om het groepsproces te begeleiden. Let op de synergie in de groep. In de eerste paar Dansen van een sessie: kijk, hoor en voel waar mensen zijn. Zijn ze in hun lichaam? Zijn ze helemaal aanwezig? Bewegen ze in ritme? Zingen ze voluit? Komen de stemmen uit het hart? Zijn ze open of gesloten naar elkaar? Luisteren mensen? Zijn ze afgestemd op jou?

Effectief leiderschap gaat over dienstbaarheid, niet status. Leiderschap is het inspireren van mensen zodat ze graag doen wat je van hen vraagt. Het ontwikkelen van kwaliteiten als integriteit, wijsheid, openheid, assertiviteit, eerlijkheid, gevoel voor humor en toewijding kunnen je helpen in deze rol. Zet het ego aan de kant, maar sta je zelf tegelijkertijd toe om een sterke leider te worden.

Een leider zou moeten leiden. Daarmee bedoel ik niet dat hij of zij noodzakelijkerwijs iets diepzinnigs moet zeggen, ik bedoel dat de leider in een positieve toestand van hartmagnetisme moet zijn en deze kracht overdragen zonder veel bewustzijn van zichzelf, en met een stem die zon-achtig is. (Wali Ali Meyer, 35)

Kennis, ervaring en begrip van diverse spirituele tradities

Ongeacht hun geloof hebben de wijzen elkaar altijd kunnen ontmoeten, de grenzen overstijgend van uiterlijke vormen en conventies, die natuurlijk en nodig zijn voor het menselijk leven, maar die de mensheid toch afscheiden. (Samuel L. Lewis, 36)

Murshid Samuel Lewis bestudeerde en bereikte de verwezenlijking via een aantal verschillende wegen, waaronder soefisme, Zen boeddhisme, bhakti yoga, joodse en christelijke mystiek. Als resultaat van dit levenslange onderzoek bood hij de Dansen aan, als een weg voor anderen om de universaliteit van spirituele ervaring te proeven.


Je wortels liggen misschien in één spirituele traditie uit de vele wegen, maar idealiter heb je directe ervaring en kennis van meerdere van de grootste stromingen. Het bestuderen van de verschillende spirituele tradities is essentieel voor het ontwikkelen van breedte en diepte in het Dans-werk, maar komt niet uit boeken of van het internet. Maak contact met beoefenaars van verschillende tradities in jouw regio. Ervaar voor jezelf het Heilige in allerlei vormen. Creëer gelegenheden om deel te nemen aan de spirituele beoefening en ceremonies van verschillende spirituele stromingen, en ervaar de manier waarop zij de dingen doen.

 

 

footer