Voorouders van de Dansen

 

Hier bespreken we de levens van twee mensen die Murshid Samuel Lewis bijzonder hebben beïnvloed bij het creëren van de Dansen: de Soefi-mysticus en leraar Hazrat Inayat Khan, en de pionier van de moderne dans Ruth St. Denis. Verder zijn er uitstekende biografieën te vinden van andere spirituele leraren en verwanten van Samuel Lewis, waaronder Zen-meester Nyogen Senzaki, de Hindoe-mysticus en Heilige Papa Ramdas, Soefi Barkat Ali, Joe en Guin Miller en anderen, op de website van de Sufi Ruhaniat International.

 

 

Hazrat Inayat Khan (1882 - 1927)

 

Eén van de grootheden van de Westerse spiritualiteit in de 20e eeuw, Inayat Khan, werd in 1882 geboren in een adellijke Indiase Moslim-familie, en een lange familielijn van Indiase klassieke musici. Maula Baksh, bekend als de “Beethoven van India”, was Inayat's grootvader. Inayat groeide op in het huishouden van zijn grootvader, een religieus gevarieerde en muzikaal verfijnde omgeving, waar hij een grondige training ontving in Indiase klassieke muziek. Al vroeg werd zijn grote talent als zanger, dichter, componist en instrumentalist op de vina zichtbaar. Nog voor zijn twintigste werd hij professor in muziek aan het Gayanshala, de voorloper van de Universiteit van Baroda.

Inayat Khan had ook al van jongs af aan een natuurlijke interesse in spiritualiteit. Als jonge man werd hij ingewijd in meerdere scholen van soefisme, waaronder een initiatie door Muhammed Abu Hashim Madani in de Chisti Orde, een orde die erom bekend staat dat ze muziek eren als uitdrukking van het goddelijke. Soefisme is een esoterisch pad van het ontwaken van het hart, en het ontwaken tot de waarheid van het zijn. Inayat Khan ontving een diepgaande Soefi-training, met inbegrip van Indiase filosofie, yoga-oefening en vergelijkende religiestudies.

De Soefi Inayat Khan reisde voor het eerst naar het Westen in 1910, op 28-jarige leeftijd, als lid van de “Royal Hindustani musicians”, een reizend muziekgezelschap waar ook zijn broer en neef deel van uitmaakten. Het gezelschap gaf concerten overal in de Verenigde Staten. Later, op verzoek van zijn Sheikh, keerde Inayat vanuit India terug om te onderwijzen en om de Soefi-boodschap naar het Westen te brengen. Uiteindelijk trouwde hij met Ora Ray Baker, en ze kregen drie kinderen: Vilayat (later hoofd van de Sufi Order of the West), Hidayat (later hoofd van de Soefi Beweging) en een dochter, Noor-un-Nisa (een lid van het Franse verzet tijdens WOII, die omkwam tijdens de oorlog). De familie vestigde zich in Suresnes, Frankrijk, en vanuit daar reisde en onderwees Inayat Khan op vele plaatsen, verspreid over drie continenten.

Samuel Lewis, de grondlegger van de Dansen van Universele Vrede, ontmoette Inayat Khan voor het eerst in 1923 in San Francisco. Lewis had de dag ervoor een visioen van Inayat Khan ontvangen, en sprak over zijn eerste persoonlijke ontmoeting met de meester als doordrenkt met een “enorm licht”. Inayat Khan wijdde hem in in het soefisme op 21 juni 1923. Lewis vertelde hier later over: “Inayat Khan was de eerste persoon ooit die mijn hart raakte.”1 Samuel Lewis had een aantal ontmoetingen met Inayat Khan in de jaren daarop, en werkte nauw samen met zijn aangewezen opvolger in de Verenigde Staten, Murshida Rabia Martin.

Met de onderwijzingen die hij gaf in Europa en Amerika, werkte Inayat Khan voortdurend aan het opbouwen van een beweging van spirituele vrijheid gebaseerd op de grootsheid van de ziel en het naleven van de waarheid. De eretitel "Hazrat" die na zijn overlijden verleend werd, is een teken van zijn hoge spirituele realisatie en krachtige visie.


Hazrat Inayat Khan's lering benadrukt de eenheid van religieuze idealen en respect voor alle religies. Hij verlangde niet van zijn leerlingen dat ze zich tot de Islam bekeerden. Hij onderwees niet dat religies allemaal hetzelfde zeggen, maar dat elk ervan een andere straal van de waarheid in zich draagt, en een venster naar het Absolute biedt voor verschillende leden van de menselijke familie:

 

 

 

 

Zoals water in een fontein in één stroom stroomt, maar in vele druppels valt, afgescheiden in tijd en plaats, zo verhouden zich ook de openbaringen tot de ene stroom van waarheid. Niet iedereen kan het idee bevatten van verschillende waarheden die uit de ene waarheid afkomstig zijn. Het gezond verstand is zo bekrompen getraind in deze wereld van verscheidenheid, dat het van nature niet in slaagt om de breedte en subtiliteit van een spiritueel feit te beseffen, dat zo ver buiten het bereik ligt van zijn beperkte redeneringsvermogen.2

De Dansen van Universele Vrede komen voort uit dit “universalistische” perspectief, een houding van respect en openheid voor de waarheid die een heilige zin of geschrift in zich draagt.

Inayat Khan benadrukte inwijding als een stap in het onbekende; hij zag geloven eenvoudigweg als stapstenen naar steeds hogere niveaus van realisatie. Zijn uitgebreide leringen over deze en andere onderwerpen werden genoteerd door volgelingen in Nederland, en zijn uiteindelijk verzameld als de “Soefi boodschap van spirituele vrijheid”. Deze lezingen bestrijken vrijwel elk aspect van het menselijk leven en de spirituele reis.

Inayat Khan overleed op 5 februari 1927 tijdens een bezoek terug aan India, na een aanval van longontsteking. Zijn zoons zetten zijn werk voort in de VS en Europa. Het leven van Hazrat Inayat Khan blijft over de hele wereld resoneren als een licht, zijn woorden als de belichaming van de wijsheid zelf. Voor meer over deze meester en zijn leer, zie de links hieronder.

1 Citaat van de Sufi Ruhaniat International website, biografie van Hazrat Inayat Khan

2 Uit Deel V, Spirituele Vrijheid, de Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan.

 

Hazrat Inayat Khan Links

Sufi Ruhaniat International - Een uitstekende biografie van Inayat Khan

Sufi Order of the West - Een overzicht van Inayat Khan's leven en kinderen

International Sufi Movement - Een korte biografie en links

Sufimessage.com - De complete werken van Hazrat Inayat Khan online

Hazrat Inayat Khan op Wikipedia

Complete Biography of Pir-o-Murshid Inayat Khan -Een online versie van de East-West Publications biografie, gepubliceerd in 1979.

The Vision of God and Man, Confessions - A biografie uit 1915 door R.M.Bloch.

The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan - De complete werken van Hazrat Inayat Khan, zeldzame foto's en meer.


 

Ruth St. Denis (1878-1968)

 

Ruth St. Denis was een visionair en een pionier van moderne dans in Amerika. Haar baanbrekende werk baande het pad voor de volgende generatie van danspioniers; Martha Graham was een van haar leerlingen. Ruth St. Denis speelde een cruciale rol bij het oprichten van het belangrijke dansfestival bij Jacob's Pillow, samen met haar levens- en samenwerkingspartner Ted Shawn.

Ze was een sensatie in haar jonge jaren, toen ze “dans-vertalingen” opvoerde, zoals Radha en Wierook, en ze de Maagd Maria, Quan Yin, de Yogi en andere goddelijke figuren op het toneel bracht. Ze danste haar visie van elk van hen, vanuit haar eigen afstemming op hun innerlijke realisatie.
Integraal in haar benadering van de dans was belichaming – van leven, waarheid en eenheid. Ze schreef: “Onze lichamen zijn tegelijk het ontvangst- en transmissie-station voor het leven zelf. Het is de hoogste wijsheid om dit feit in te zien en onze lichamen te trainen om ze ontvankelijk te maken voor - en reagerend op – natuur, kunst en religie.”

Ruth St. Denis beïnvloedde Murshid Samuel L. Lewis, die haar “Mata-Ji” noemde (Geëerde Moeder) en naar haar verwees als “mijn feeën-peettante” (“my fairy godmother.”) Zij was een bron van inspiratie voor Murshid's creatie van de Dansen van Universele Vrede en de spirituele Loopoefeningen. In zijn dagboeken doet Murshid verslag van meerdere diepgaande ontmoetingen met haar, in cruciale periodes op zijn pad van dienen, en hij zegt dat zij hem de vaardigheid geleerd heeft om “muziek en dansen rechtstreeks uit de kosmos te halen, uit het hart-van-God.” In 1966 schreef hij:

 

 

 

“Tijdens mijn volgende reis naar het zuiden zal ik, zo God het wil, Ruth St. Denis zien om de “Dansen van Universele Vrede” aan haar voor te stellen. Dit is geaccepteerd door wereldleiders in religie, en is afgewezen door cult leiders. Omdat Miss Ruth en ik ons als één voelen, is het niet nodig om veel te zeggen. Zij wilde mij haar filosofie vertellen, en ik zei: “Oké - praat jij, en ik dans.” Dat maakte haar heel gelukkig.” (Diaries, 27 febr. 1966)

In haar niet-gepubliceerde boek, “The Divine Dance” (1933), schreef Ruth St. Denis over haar visie van een toekomstige dans voor leven en vrede:

 

De dans van de toekomst zal zich niet langer bekommeren om betekenisloze behendigheden van het lichaam... Zich herinnerend dat de mens daadwerkelijk de microkosmos is, het universum in miniatuur, zou de Dans van de toekomst in staat moeten zijn om met de kleinste gebaren iets betekenisvol van het universum uit te drukken... Als we hoger rijzen in het begrijpen van onszelf, zullen de nationale en raciale onenigheden vergeten worden in de universele ritmes van Waarheid en Liefde. We zullen onze eenheid voelen met alle volkeren die op dat verheven ritme bewegen.

Voor een uitstekend overzicht van het leven en werk van "Miss Ruth", zie het essay van Farrunissa Lila Rosa op de Sufi Ruhaniat website Sufi Ruhaniat website.

Ruth St. Denis Links

Complete text of Pioneer and Prophet, Volume 1

Complete text of Pioneer and Prophet, Volume 2 wat een lijst bevat van al haar dansen, begeleid door prachtige foto's, tot aan 1920.

Wisdom Comes Dancing: Selected Writings of Ruth St. Denis on Dance, Spirituality, and the Body by Ruth St. Denis, ed. Kamae A Miller, Seattle WA, Peace-Works Publications, 1997


Sufi Vision And Initiation: door Samuel L. Lewis, ed. Neil Douglas-Klotz, San Rafael CA, Sufi Islamia/Prophecy Publications, 1986


Ruth St. Denis citaten op BrainyQuote

Ruth St. Denis: A Biography of the Divine Dancer, by Suzanne Shelton, Austin TX, University of Texas Press, 1981

Ruth St Denis video

 

footer