De Reis Van De Dansleider

 

 

Een methode voor studie en training voor leiders van de Dansen en loopconcentraties

 

Wat doet de dans voor ons? Op de allereerste plaats stimuleert de dans het ritmegevoel, en het verhoogt onze respons op ritme. Dit is in werkelijkheid een respons op het leven. Het maakt ons meer levend, dat wil zeggen, meer spiritueel. De dans brengt schoonheid tot uitdrukking in vorm en beweging, en het maakt dat onze persoonlijkheden dit waarnemen en waarderen. De dans leidt ons voorbij aan onszelf, en brengt ons in een oer-staat van niet-zijn, een waar balsem voor de ziel. (Samuel L. Lewis, 1)

Als je merkt dat de Dansen en loopoefeningen je hele hart en wezen raken, dompel jezelf er dan in onder. Voordat je de Dansen aan anderen kunt doorgeven, is het nodig dat je ze in jezelf laat groeien. Dans vaak, en met zoveel mogelijk ervaren dansleiders. Wordt een ervaren danser. Zorg ervoor dat de transmissie van de Dansen een thuis kan vinden in je hart. Als je je nog steeds tot dit pad aangetrokken blijft voelen, ga dan een mentor vinden met wie je kunt reizen. In de loop van de hele geschiedenis van de mensheid, is het Heilige altijd overgedragen via persoonlijke één-op-één relaties, los van instituten of organisaties.

Om dit pad te volgen is grote en blijvende betrokkenheid gevraagd. Het is in feite een vorm van openbare zelf-transformatie. Naast ontwikkeling van jezelf, is dansleiden in wezen bovendien een pad van dienstbaarheid aan het welzijn van anderen.


Hieronder worden de basiselementen opgesomd die nodig zijn voor je ontwikkeling op dit pad. In het hoofdstuk
Elementen van Meesterschap worden ze verder toegelicht.

 

• De stamboom van de Dansen
• Ervaring, je eigen maken [Engels: assimilation], overdracht
• De loopconcentraties
• Adem
• Hart
• Belichaming
• Ritme
• Stem
• Magnetisme en atmosfeer
• Concentratie
• Meditatie
• Stilte

• Afstemming: tasawwuri en Fana: uitwissen van het Ego [Engels: effacement]
• Elementen
• Persoonlijke evolutie
• Werken met energie
• Musiceren
• Werken met muzikanten
• Groepsfacilitatie-vaardigheden en leiderschapskwaliteiten
• Kennis, ervaring en begrip van diverse spirituele tradities
   

Een mentor vinden – de gementorde leider

Hoewel de overdracht van het erfgoed van Murshid Samuel Lewis de verantwoordelijkheid is van de Sufi Ruhaniat International, is de training tot dansleider voor de Dansen van Universele Vrede en loopconcentraties open voor personen van alle spirituele stromingen.


Net als bij traditionele mystieke tradities, wordt deze traditie doorgegeven via directe communicatie van leraar tot leerling. Op die manier is er de garantie dat subtiele elementen zoals de overdracht van de atmosfeer en de afstemming, die onmogelijk gesystematiseerd kunnen worden, effectief kunnen worden belichaamd. Door je te verbinden met een mentor, verbind je je met de kracht van de stamboom van dit werk. Afstemming op een leraar creëert een directe ervaring van stamboom-overdracht. Dit zorgt dat je authentiek kunt zijn in het presenteren en vertegenwoordigen van elke stroom van zegen. Iedereen die dansleider wil worden, moet een mentor vinden; iemand die niet een echtgenoot, partner of andere verwante van de dansleider is.


Nieuwe leiders zoeken vanzelfsprekend naar een mentor op wie ze zich afgestemd voelen, iemand die kwaliteiten heeft ontwikkeld die ze zelf ook zouden willen cultiveren. Mentoren werken op verschillende manieren met hun studenten (mentees). Sommige mentoren bieden bijv. trainingsprogramma's of mentor-groepen, anderen werken individueel. Nieuwe leiders raden we aan om bij mentoren na te vragen volgens welke methode ze werken. Voor een actuele lijst van mentoren, kijk op:www.dancesofuniversalpeace.org/international/lgmentors.asp. (En er is een lijst met mentors-in-training. Zij begeleiden ook mentees, onder supervisie van hun eigen mentor: http://www.dancesofuniversalpeace.org/lgtrainees.asp)

Als de mentor-relatie tot stand is gekomen, en de mentor de gegevens heeft doorgegeven aan Community Coordinator, wordt de mentee een 'gementorde leider' en wordt toegelaten tot is de 'Leaders Guild' (op voorwaarde dat de jaarlijkse bijdrage up-to-date blijft). Van gementorde leiders wordt verwacht dat ze een lopende relatie blijven onderhouden met hun mentor en zich houden aan de Leaders Guild Richtlijnen en Overeenkomsten.


Vooral in de eerste stadia van het leren leiden van Dansen en Loopconcentraties, kan het nooit te veel benadrukt worden hoe belangrijk het is dat de gementorde leider actief communiceert met zijn of haar mentor, vraagt om advies en begeleiding, en deze raadgevingen in acht neemt.


Mentoren kunnen geld vragen voor tijd, uitgaven en reiskosten die verband houden met training. Betaling of overeenkomsten voor uitwisseling worden gemaakt tussen mentor en mentee.

De eerste stappen in het leiden van de Dansen


Voordat je probeert om een Dans te leiden, zorg er dan voor dat je hem zelf ervaren hebt. Het is onmogelijk om een ervaring met iemand anders te delen die je zelf niet gehad hebt. En de Dansen zijn in de állereerste plaats een kwestie van ervaring.

Het kost tijd om te leren de Dansen te leiden. Probeer niet te snel te veel Dansen. Leer, om te beginnen, één dans grondig. Kies een van de vele mantradansen. In het ideale geval zitten er geen Engelse [opm. vertaler: of Nederlandse] woorden in je eerste dans. Het kan een partnerdans zijn, of niet. Als je de muziek en bewegingen van de Dans eenmaal geleerd hebt, ontwikkel dan een sterke relatie met de mantra, de heilige zin. Leer deze goed kennen. Neem het als meditatie-oefening. Adem ermee in je hart. Loop ermee, zodat je een gevoel krijgt voor het ritme van de mantra en je stappen. Intoneer het op één toon. Zing de melodie. Dans de Dans, totdat je het moeiteloos kunt. Zorg dat je de mantra, de muziek en de bewegingen totaal 'in je hebt zitten'. Als je een dans eenmaal op deze manier in je lichaam hebt, is het niet waarschijnlijk dat je hem zult vergeten. Dan is het tijd om een mogelijkheid te creëren om hem met een groep mensen te leiden. Veel mensen beginnen Dansen te leiden door een Dans of Loopconcentratie te delen tijdens een bijeenkomst van de lokale gemeenschap of een meditatiegroep.


Je toewijding wordt groter als je tegelijkertijd het gevoel hebt dat jij de Dansen en Loopconcentraties als spirituele oefening kiest, én dat je door hen gekozen wordt. De dansen worden vrij gegeven en vrij ontvangen, dus er zijn geen beperkingen op als je een paar dansen wilt delen met vrienden. Echter - net als met elk ander vakgebied – geldt, dat als je de vruchten van de oefening wilt laten groeien, je diepe wortels zult moeten kweken. Deze wortels worden gevoed door geduld, oefening en oprechte motivatie.


Kiezen voor certificatie – de gecertificeerde leider

Als je kiest om voor certificatie te gaan, en hier naartoe werkt met een mentor, stimuleert dit het proces om te leren Dansen te leiden. Terwijl je door de verschillende stadia van het leerproces heengaat, waaronder leren over jezelf, is er feedback en bevestiging van een meer ervaren leraar. Je leert ook om doelen te stellen en ze te bereiken door concentratie, in een proces dat Hazrat Inayat Khan “Sadhana: het pad van verwezenlijking” noemt. Murshid Wali Ali zei hierover: “Dit pad gaat niet over het worden van een leraar; het gaat over wakker (ontwaakt) worden.”

Om naar certificatie toe te werken, is het nodig om een actieve relatie met je mentor te hebben. De verantwoordelijkheid voor het streven naar deze certificatie ligt bij jou, de mentee. Wanneer je de inspiratie krijgt om een gecertificeerd dansleider te worden, vertel je dit aan je mentor. Samen kunnen jij en je mentor de beste weg vinden om naar dit doel toe te werken.

 

Certificatie is de erkenning van een bepaald niveau van vaardigheden en toewijding aan de transmissie-overdracht van de Dansen en loopoefeningen; daarmee is het niet een doel op zich. Het gecertificeerd-zijn staat voor een toewijding om te blijven groeien als dansleider, en het blijven verdiepen van je verantwoordelijkheid ten opzichte van de stamboomlijn van de Dansen en loopoefeningen. Om het met de woorden van Murshid Wali Ali Meyer te zeggen: 'Dit pad gaat niet over leraar-worden, het gaat erom te ontwaken.' [opm. vertaler: Murshid Wali Ali was leerling en secretaris van Murshid Samuel Lewis.]


Certificatie betekent de verbintenis aangaan om als dansleider te blijven groeien, en diepere verantwoordelijkheid op je te nemen voor de stamboom van de Dansen en Loopconcentraties.


Hoeveel tijd er nodig is om het dansleider-certificaat te halen, varieert van persoon tot persoon. De meeste mentoren verwachten dat er minstens drie jaar toegewijde studie en ervaring met dansleiden voor nodig is; in de meeste gevallen duurt het langer. Ervaring wordt niet zozeer opgedaan door tijd, maar door oefening en het ontwikkelen van je innerlijke zelf. Het aantal keren per jaar dat iemand dansen leidt kan variëren, en dit heeft invloed op deze inschatting.

Dansleiders ontwikkelen zich ieder op hun eigen unieke wijze. Mentees worden individueel behandeld en beoordeeld. De leerling-leider kan gecertificeerd worden wanneer de mentor ermee instemt dat de mentee datgene heeft bereikt, dat passend is specifiek voor hem of haar in relatie tot de gestelde criteria. Wanneer dat moment aanbreekt, laat de mentor dit weten aan de Community Coordinator met het verzoek om de mentee nu te registreren als gecertificeerd leider.


De mentor-relatie blijft ook na certificatie bestaan, en gaat in feite door gedurende elk stadium op dit pad van Meesterschap. Dit is de hand-tot-hand en hart-tot-hart verbinding waardoor de Dansen en Loopconcentraties voortleven. Wanneer dansleiders meer ervaren worden, wordt hun voortgezette studiepad onafhankelijker, en de mentor-relatie kan veranderen tot die van een ondersteunende persoon, met wie je je ontwikkeling checkt.

Criteria voor gecertificeerde dansleiders

De voorwaarden voor certificatie zijn: met je mentor onderweg zijn, een actieve spirituele beoefening hebben, de Elementen van Meesterschap, bestuderen, het vermogen ontwikkelen tot onverschrokken zelfreflectie, en het netwerklidmaatschap up-to-date houden.


De mentor zal een evaluatie maken van de toewijding van de leerling aan spirituele beoefening, van diens afstemming, de kennis van de geschiedenis van de Dansen, en de technische vaardigheid in het leiden van de Dansen en Loopconcentraties.

Om gecertificeerd te worden als leider is het nodig om aan de volgende criteria te voldoen:

1. Minstens één spirituele traditie of heilig pad

Diepgaande ervaring met op zijn minst één van de vele heilige tradities op Aarde is een voorwaarde. Dit houdt in het principe van dharma (spiritueel pad), d.w.z. een regelmatige beoefening of gebed in je leven hebben. Een één-op-één relatie met een gids wordt aangeraden. Deze gids of leraar kan dezelfde persoon zijn als de dansmentor, of niet. De intentie is het stimuleren van persoonlijke verdieping in het innerlijk leven en ervaring van fana (uitwissen van het ego) onder leiding van een belichaamd wezen.


Deze relatie kan een doorlopend leerlingschap zijn met een spirituele leraar van welke traditie dan ook, maar het moet een oprechte relatie zijn, niet alleen het zo nu en dan bijwonen van workshops, retraites of rituelen. De relatie kan inhouden dat je bent ingewijd en er formeel persoonlijke oefeningen aan je worden gegeven, het kan een actieve, toegewijde betrokkenheid zijn bij een kerkelijke gemeente of spirituele gemeenschap, of een informele relatie van “werken met” iemand. Hoewel het wel behulpzaam kan zijn in het groeiproces, zijn doorlopende psychotherapie en counseling geen vervanging voor deze heilige relatie.

2. Zelfkennis

De Dansen zijn krachtige voertuigen van energie. Wanneer deze energieën door ons stromen, raken ze niet alleen onze hoogste realiteiten, maar beroeren ook plaatsen die nog onbelicht en onopgehelderd zijn. Leiders die zich ontwikkelen zijn zich hiervan bewust, en erkennen mogelijke schaduwen, zodat ze kunnen omgaan met onbewuste projecties die van nature opkomen. Ze moeten zich ervan bewust zijn dat hun rol als leider er invloed op kan hebben, hoe de dansers hen waarnemen. Ook moeten ze hun eigen emotionele verstoringen kunnen waarnemen wanneer ze opkomen, om er bewust mee te kunnen werken. In een goed lopende mentor-relatie zal de leerling ontvankelijk zijn voor spiegelingen en feedback van de mentor in het omgaan met deze thema's.

3. Afstemming, overdracht, heilige atmosfeer

Om een afstemming te ontwikkelen op de stroom van zegen van Samuel Lewis (Murshid SAM), is het essentieel om te lopen in de voetstappen van ervaren dans- en loop-leraren. De allerbelangrijkste aspecten van het leiden van de Dansen en Loopconcentraties, zijn het vermogen om je af te stemmen, en de wil om je aan deze stroom van zegen over te geven. De gecertificeerde leider is in staat om een heilige atmosfeer over te dragen, overeenkomstig met de traditie en het gevoel van de betreffende Dans, door zijn of haar ego-persoonlijkheid uit te wissen, zodat Gratie [Engels: Grace] door hem/haar heen kan stromen. Er is een spontane en duidelijk herkenbare houding van aanwezigheid [Engels: presence], magnetisme en evenwicht.

4. Technische vaardigheid, kennis van tradities, dansrepertoire

Als dansleider heb je voldoende technische vaardigheden nodig, om “het voor elkaar te krijgen”. Mentor en mentee bekijken waar nog aanvullend werk nodig is aan ritme, stem of geluid. Ze spreken met elkaar af, hoe hieraan gewerkt gaat worden.


Voor certificatie moet de dansleider minstens 4 van de originele Dansen van Murshid Samuel L. Lewis beheersen. In aanvulling daarop kan de dansleider minstens 20 dansen presenteren van diverse tradities, met de passende afstemming. Niet meer dan 3 dansen mogen heilige zinnen bevatten in je eigen landstaal (oftewel: het alledaagse spraakgebruik van gewone mensen). (Zie ook de Foundation Dances and Walks Manual).

Geen enkele dans is een Spirituele Dans alleen omdat hij zo genoemd wordt. Het betekent niet een bepaalde vorm of techniek, noch een ritueel. … Wat behouden moet blijven is de heilige zin. Dit, de heilige zin, en niet de vorm, is de basis van ontwikkeling volgens deze lijn. (Samuel L. Lewis, 2)

Een zin die van een Goddelijke Boodschapper komt, heeft meerdere waarden. Hij wijst van nature in de richting van Godsverwezenlijking. De ontelbaar vele keren dat de zin herhaald is, zijn als het ware ingegraveerd in de kosmos zelf. Wie deze woorden met toewijding herhaalt, wordt afgestemd op dit enorme kosmische magnetisme. Daarom heeft het vaak een dieper effect om zinnen te herhalen die al vele malen zijn uitgesproken, dan bekende termen te gebruiken die vertalingen zijn van deze zinnen, maar die niet dezelfde echo in het universum hebben. (Samuel L. Lewis, 3)

Je kunt ook een Partnerdans met progressie leiden, een Dans in combinatie met een Loopconcentratie-oefening, en meerdere dansen achter elkaar, op basis van een centraal thema of heilige atmosfeer.

De Dansleider is vertrouwd met de geschriften van Murshid Samuel Lewis en Hazrat Inayat Khan, door ze te lezen en bestuderen. Ook sterk aangeraden is Wisdom Comes Dancing, de selectie van teksten over de spirituele dans van Ruth St. Denis. Murshid Samuel Lewis schreef dat de Dansen waren “geïnitieerd in de akasha door Hazrat Inayat Khan en Ruth St. Denis, die voor het eerst deze leringen gezamenlijk brachten in 1910.” (Zie de Bibliografie en de Studiematerialen en bronnen.)

5. Belichaming van de loopconcentraties

De loopconcentraties zijn oefeningen in belichaming, die de potentie hebben om de zijnstoestanden die je in de Dansen ervaart, in het dagelijks leven te integreren. Of een dansleider Loopconcentraties leidt in elke sessie, is minder belangrijk dan dat ze de effecten van de Loopconcentraties in hun eigen wezen meester zijn.


Een gecertificeerd leider is in staat om de volgende loopconcentraties te leiden: “Tot de Ene”, de elementen, zon en maan uit de planeten-loopconcentraties of astrologische yoga. (zie Foundation Dances and Walks Manual.)

6. Sociale verantwoordelijkheid

Een dansleider leidt niet in een vacuüm, maar in een mandala van dansers, musici en andere leiders. Van een dansleider die in langlopende danskringen werkt, wordt verwacht dat hij/zij zich bewust wordt van een breed scala aan sociale verantwoordelijkheden tegenover de kring en de wijdere omgeving, en zijn best zal doen om vaardig te worden in communicatie, conflict-oplossing, bemiddeling, en teambuilding. Dansleiders en mentoren worden aangemoedigd om deze interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, d.m.v. workshops die worden aangeboden via de Mentors Guild of andere mogelijkheden.


We wensen het voorbeeld te volgen van Murshid SAM, wiens leven gekenmerkt werd door openhartige dienstbaarheid en vrijgevigheid, in plaats van een verlangen naar erkenning, rijkdom of macht. Sinds het bestaan van de Mentors Guild hebben dansleiders en mentoren zich in verschillende functies dienstbaar gemaakt aan hun eigen dansgemeenschappen en het Internationale Dansnetwerk. Ze hebben gul hun tijd, geld en materialen gedoneerd om dit werk te bevorderen, voor het welzijn van alle wezens. We moedigen dansleiders en mentoren aan om deze traditie van dienstbaarheid en vrijgevigheid voort te zetten, in welke vorm dan ook jij je geroepen voelt om dit te doen.

“Wij denken dat het bij ons om zingen en dansen gaat, maar eigenlijk gaan we over vrede creëren.” (Murshid SAM, geciteerd door een van zijn vroege leerlingen).

Verdieping in het Dansleiderschap

Certificatie is een markeringspunt van een basisniveau van bekwaamheid in dansleider-vaardigheden. Van alle gecertificeerde dansleiders wordt gevraagd dat ze zich blijven wijden aan studie en oefening, zolang ze actief zijn in het leiden van de Dansen van Universele Vrede en loopoefeningen. Ze blijven verbonden met hun mentor, volgen de ethische richtlijnen en de overeenkomsten, en verdiepen zich in hun eigen spirituele beoefening en in de Elementen van Meesterschap.

Je kunt alleen datgene overdragen en delen, wat je zelf hebt ervaren en geïntegreerd.

Naast certificatie is er geen verdere uiterlijke erkenning om de gevorderde niveaus van ontwikkeling als Dansleider te markeren. In plaats daarvan wordt feedback en erkenning weerspiegeld door de resultaten van je eigen handelen, en wordt het ook weerspiegeld door je mentor, met wie de gecertificeerde leider een gezamenlijke weg blijft bewandelen.

Een gevorderde leider is meestal te herkennen aan toegenomen tegenwoordigheid van geest, magnetisme, en evenwichtigheid in zijn/haar leiderschap en heeft een uitgebreider dansrepertoire, waaronder vele “Foundation” (oorspronklijke) Dansen uit een brede reeks van spirituele tradities. Zo'n leider leidt vele van de originele Dansen van Murshid Samuel L. Lewis, heeft het vermogen om de baraka van Murshid Samuel L. Lewis weer te geven door zijn Dansen en loopoefeningen, en heeft het vermogen om een aantal van zijn gevorderde Dansen te leiden.

Het repertoire aan Loopoefeningen van zo'n Dansleider zal zich uiteindelijk uitbreiden totdat het alle planeten- en elementen-loopoefeningen omvat, alsmede een aantal Wazifa loopoefeningen. Een vorderende Dansleider wordt aangemoedigd om de gevorderde Loopoefeningen te leren, inclusief de Tasawurri-, gevorderde planeten-, gevorderde centra- en gevorderde elementen-loopoefeningen.

De aantallen aan Dansen en loopoefeningen zijn niet een doel op zich, alleen een indicatie dat de leider zich is blijven verdiepen in meesterschap op dit pad. Het allerbelangrijkste is dat de vorderende Dansleider na verloop van tijd meer en meer de waarheid en overdracht van de heilige zinnen gaat belichamen, met gratie en nederigheid. Via de Dansen en loopoefeningen is hij/zij in staat om een onbegrensde visie van menselijke vrijheid over te dragen en om een voertuig te worden voor het ontwaken van de mensheid. Dit vermogen is meestal het resultaat van het zich diepgaand en toegewijd bezighouden met je eigen innerlijke impressies, conditionering, en versluieringen, door middel van een dynamisch spiritueel pad.

Door de ervaring van de Dansen van Universele Vrede en loopoefeningen, door studie en toegepaste spirituele beoefening, door het uitwissen van het ego, en door levenservaring, blijf je continu groeien, in je spiritualiteit en als Dansleider.

 

Dansbeschrijvingen en opnames

De internationale INDUP website biedt een online bibliotheek met bronnen voor leden van de Leaders Guild, dansbeschrijvingen die door de inspirators van de Dans goedgekeurd zijn, opnames van Dansmelodieën en ander bronmateriaal. De bibliotheek is toegankelijk met een wachtwoord en is gefinancierd vanuit de bijdragen aan de Leaders Guild. Je vindt er de volledige inhoud van de Foundation Dance Manual en vele van de vroeger gepubliceerde dansboekjes, alsook nieuwere Dansen. Daarmee is het een waardevolle en authentieke informatiebron. Het beschikbaar stellen van deze bronnen is er uitdrukkelijk NIET voor bedoeld dat de beschrijvingen en opnames van de Dansen het middel worden om te leren, en dan nieuwe Dansen te leiden, die je niet in eigen persoon hebt ervaren. En leidt alsjeblieft geen Dansen waar je alleen maar een YouTube-video van hebt gezien. Juist in het digitale tijdperk is het heel belangrijk om trouw te blijven aan de van-persoon-tot-persoon, hand-tot-hand en hart-tot-hart overdracht van deze Dansen. De spirituele overdracht van de Dansen blijft gebaseerd op ervaring, doorgegeven van de ene mens aan de ander.

Leaders Guild (dansleidersgilde)

De Leaders Guild is het collectieve orgaan van alle gementorde dansleiders. Leden van de Leaders Guild zijn verantwoordelijk voor het dragen en onderhouden van de levende stroom van de Dansen van Universele Vrede en loopconcentraties, door leiderschap dat getuigt van doorlopende spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Wanneer iemand een gementorde leider wordt, wordt hij/zij automatisch automatisch lid van de Leaders Guild, op voorwaarde dat ze de overeenkomsten in de Leaders Guild richtlijnen opvolgen, een actieve relatie met hun mentor onderhouden, en bijblijven met hun jaarlijkse ledenbijdrage. (Opmerking: Voor het gemak is de bijdrage voor de Leaders Guild meestal inbegrepen in de betaling aan het regionale Dansnetwerk, wat dan door de regio namens de leden wordt doorgestuurd naar DUP International. [Ook in Nederland is dit zo: De jaarlijkse bijdrage aan INDUP is inbegrepen in het lidmaatschap van het VDN.] Zie dansleiders-bijdragen in de Overeenkomsten sectie voor verdere informatie.)

Dansmentoren en de Mentors Guild (het mentorengilde)

Dansmentoren zijn ervaren Dansleiders die zijn uitgenodigd om leraren en gidsen te worden voor nieuwere leiders, en om hun mentees te stimuleren zich te ontwikkelen en te leiden vanuit hun spirituele diepte. De Mentors Guild is het collectieve orgaan van alle mentoren. De Mentors Guild biedt een platform voor communicatie over zaken als de overdracht, het onderhouden en beschermen van de Dansen, de training van dans- en loop-leiders, en het naleven van de overeenkomsten in de Leaders Guild richtlijnen. Bovendien dienen de discussies in de Mentors Guild als advies en ondersteuning voor de Guidance Council, in alle aspecten van diens werk.

Meer informatie over dansmentorschap is gepubliceerd in Mentoring Path.

Guidance Council (Raad van Begeleiding)

De Guidance Council ziet toe op de overdracht van de Dansen van Universele Vrede en loopconcentraties in de stamboomlijn van Murshid Samuel L. Lewis. Op rotatie-basis worden vier tot zes senior mentoren aangesteld door de Pir van de Sufi Ruhaniat International, die de spirituele Gids is voor de Dansen van Universele Vrede. De Guidance Council heeft de verantwoordelijkheid om leiders en mentoren te gidsen, door hen te stimuleren in hun spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling, mogelijkheden voor training te ondersteunen, voorwaarden voor erkenning te bepalen en normen vast te stellen voor gedrag en menselijke relaties, die in lijn zijn met de overdracht van de Dansen van Universele Vrede. De Guidance Council houdt contact met de Spiritueel Gids, die hen waar nodig bijstaat.

Communiceren en netwerken – Alle Dansleiders

Zodra een mentor-relatie is overeengekomen, geeft de mentor de volgende gegevens over de nieuwe mentee door aan de Community Coordinator: Naam, postadres, telefoon, e-mail, begindatum van het mentorschap. Daarna is het de verantwoordelijkheid van iedere gementorde leider om veranderingen in hun persoonlijke gegevens zelf door te geven, aan de community coordinator én hun mentor.


Op pad met je Mentor – een doorlopende weg

Alle dansleiders blijven het pad met hun dansmentor bewandelen, en zich verdiepen in de Elementen van Meesterschap, ongeacht het niveau van vaardigheden en meesterschap dat ze al bereikt hebben. Op die manier ontstaan langetermijn-relaties, soms levenslang. Toch kan het passend zijn om een mentor-relatie te beëindigen, als blijkt dat het gedurende langere tijd moeilijk is geweest om goede voorwaarden te scheppen voor samenwerking. Elke mentor of mentee mag een specifieke mentor-relatie beëindigen, als het na redelijke inspanning niet lukt om zich te verbinden. Zodra een nieuwe mentor is gevonden, zal de dansleider zijn/haar vorige mentor vragen contact op te nemen met de nieuwe mentor, om de ervaring en de voortgang van de training van de dansleider te beschrijven, en om aanbevelingen te doen. De nieuwe mentor zal een gementorde leider die wil overstappen niet aannemen zonder dit contact met de vorige mentor van de dansleider. De nieuwe mentor is verantwoordelijk voor het doorgeven van de overstap aan de Community Coordinator. Die geeft de verandering in de registratie vervolgens door aan beide mentoren en aan de mentee.


 

footer